image.jpg

Derginin Adı: Tarih Okulu Dergisi
Cilt: 2011/11
Sayı: 11
Makale Başlık: TARİH ÖĞRETİMİNDE NESNELLİK SORUNU
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 20.03.2014
Okunma Sayısı: 12
Makale Özeti: Bilginin nesnel olup olamayacağı sorunu bilgi felsefesinin en tartışmalı konularından biridir. Nesnellik tartışmalarının kapsamı, bilim felsefesiyle sınırlı kalmayıp eğitimden siyasete kadar uzanan modern/postmodern tartışmalarının da odak noktasını oluşturmaktadır. Fakat hemen belirtmek gerekir ki bu çalışmanın amacı, nesnellik tartışmalarını bu geniş yelpazede ele almak değil, tarih, eğitim ve daha özelde ise tarih eğitimi bağlamında değerlendirmektir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF