image.jpg

Derginin Adı: Tarih Okulu Dergisi
Cilt: 2013/15
Sayı: 15
Makale Başlık: PROBLEMS AND PROSPECTS OF TEACHING ‘TWENTIETH CENTURY TURKISH AND WORLD HISTORY’ TO HIGH SCHOOL STUDENTS IN TURKEY
Makale Alternatif Dilde Başlık: Türkiye’deki Lise Öğrencilerine “Yirminci Yüzyıl Türk ve Dünya Tarihi” nin Öğretimindeki Sorunlar ve Beklentiler
Makale Eklenme Tarihi: 20.03.2014
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: It has been ten years since a public discussion began on the necessity of adding a twentieth century history course to the curriculum of high schools in Turkey. In addition, the debate also included public discussion on improving the contents of existing history textbooks used in high schools. The whole question was also tied to an increased awareness of human rights and elimination of prejudices in the texts. The first objective of this study is to examine and analyze the aims as well as the program outline of the course as depicted in the report of the commission, and second, to take the only textbook approved by the Ministry which is currently used in all the high schools throughout Turkey, and appraise and scrutinize the contents of it with a view to establish its merits or faults in achieving and fulfilling the aims of this course in the classroom.
Alternatif Dilde Özet: On yılı aşkın süredir Türkiye’de lise ders müfredatına Yirminci Yüzyıl Tarihi dersinin eklenmesi hususunda devam eden bir tartışma söz konusudur. Aynı zamanda liselerde okutulan ders kitaplarının iyileştirilmesine yönelik tartışmalar da devam etmektedir. Bu tartışmalarda ki asıl mesele metinlerde yer alan önyargıların kaldırılması ve insan hakları konusunda bir farkındalık yaratmakla ilgili idi. Bu çalışmada öncelikli olarak komisyon raporu doğrultusunda hazırlanan dersin, taslak programı ve amaçlarıincelenecektir. İkinci olarak, günümüzde liselerde okutulan ve bakanlık tarafından onaylanmış olan tek ders kitabının içeriğinin, dersin amaçlarını yerine getirmesi bağlamında ne kadar başarılı olup-olmadığı, kitabın içeriğinin eksileri ve artıları incelenerek aktarılmaya çalışılacaktır.

PDF Formatında İndir

Download PDF