image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/33
Sayı: 1
Makale Başlık: Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Modelleme Becerileri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Mathematical Modeling Skills of Prospective Mathematics Teachers
Makale Eklenme Tarihi: 3.3.2014
Okunma Sayısı: 140
Makale Özeti: Matematik eğitiminde matematiksel modellemenin önemi giderek artmaktadır. Bu nedenle öğrencileri yetiştirecek olan öğretmen ve dolayısıyla öğretmen adaylarının matematiksel modelleme beceri düzeylerini incelemek ve bu beceri düzeylerini geliştirmek için tedbirler almak önemlidir. Bu çalışma da matematik öğretmeni adaylarının kesirlerle ilgili gerçek hayat problemlerinin çözümündeki matematiksel modelleme becerileri araştırılmıştır. Çalışmanın örneklemini Türkiye’nin kuzeyinde bulunan bir üniversitenin matematik öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının modelleme becerilerini inceleyebilmek için kesirlerle ilgili gerçek hayat problemini içeren 5 adet soru hazırlanmıştır. Adaylardan bu soruları modelleme yöntemiyle çözmeleri istenmiştir. Araştırma sonucunda adayların özellikle kalan verilip bütünü bulma problemlerini modellemede yetersiz oldukları gözlemlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The importance of mathematical modeling in mathematics education gradually increases. In this sense, it is important to examine mathematical modeling skill levels of teachers and prospective teachers, who will teach the students, and to take measures to improve their skill levels. This study investigates mathematical modeling skills of prospective mathematics teachers in solving real-life problems about the fractions. The research sample consists of prospective teachers studying at the department of mathematics education of a university located in the north of Turkey. Survey model was used for revealing an existing situation. Five questions containing real-life problems about fractions were prepared in order to examine modeling skills of the prospective teachers. The prospective teachers were asked to solve these questions through modeling method. It was concluded that the prospective teachers were incompetent especially in modeling the problems where the remainder was given, and the whole was asked.

PDF Formatında İndir

Download PDF