image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/33
Sayı: 1
Makale Başlık: İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Kavramsal Değişim Yaklaşımının, Öğrencilerin Duyuşsal Özellikleri Üzerine Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Effects of Conceptual Change Approach on Primary School Students’ Affective Attributes in Science and Technology Course
Makale Eklenme Tarihi: 3.3.2014
Okunma Sayısı: 8
Makale Özeti: Araştırmanın amacı, kavramsal değişim yaklaşımının Fen ve Teknoloji dersinde öğrencilerin fen bilimlerine yönelik tutumlarına ve motivasyonlarına etkisini araştırmaktır. Çalışma grubunu, 2010-2011 eğitim - öğretim yılında Kırşehir İl merkezinde bulunan ve bir ilkokulda okuyan 50 beşinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak, tutum ve motivasyon ölçekleri kullanılmıştır. Araştırmanın genel sonucu olarak, kavramsal değişim yaklaşımı uygulamaları sonucunda, deney grubu öğrencilerinin motivasyonlarında anlamlı bir değişiklik gözlenirken, deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin tutumlarında bir değişiklik gözlenmemiştir.
Alternatif Dilde Özet: This study is aimed to investigate effects of conceptual change method on students’ attitudes toward science, and motivation in Science and Technology Course. The research took place at a primary school in Kırşehir province, 2010-2011 education years. The research sample consisted of 50 fifth-grade students. Attitude Inventory and Motivation Inventory were used to collect the data. The research findings revealed that there was significant difference in terms of students’ motivation at treatment group and there was no significant difference in terms of students’ attitude at all groups.

PDF Formatında İndir

Download PDF