image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/33
Sayı: 2
Makale Başlık: Genel Eğitimde Güzel Sanatlar ve Grafik Eğitimi ve İlişkili Uzmanlık Alanları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Fine Arts Education and Graphic Design Course as a Part of General Education and Related Professional Areas
Makale Eklenme Tarihi: 3.3.2014
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Bilgiye daha kolay ulaşılan bilgi teknolojilerinin hayatımızın bir parçası haline geldiği yaşadığımız zaman diliminde, teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak yeni meslekler ve disiplinler arası etkileşimli farklı uzmanlık alanları gelişmiştir. Hızlı gelişim ile değişim, eğitimde kullanılan programların doğal olarak güncellenmesini, farklı mesleki alanların doğmasının yanı sıra yeni eğitim müfredatının da oluşmasına yol açmıştır. Grafik tasarım eğitimi özellikle görsel iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimine paralel olarak sürekli güncellenmektedir. Ülkemizde genel eğitimin bir parçası olan Güzel Sanatlar Eğitiminde grafik tasarım eğitimi ve dersleri de bu gelişime paralel olarak en çok güncellenen yeni birçok meslek alanlarının temeli veya etkileşimli, önemli bir parçası haline gelmiştir.
Alternatif Dilde Özet: In a period of time in which the information technologies has become an inevitable part of our daily lives, in parallel with the fast pace of development in technologies, various professional fields, which require multi-disciplinary interactions, have risen. The change through rapid development has led to the constant update of instructional programs. Besides the rise of the new professional fields, it has led to the redesign of the curriculum. Graphic design training, especially parallel to the advancement of visual communication technologies, is updated constantly. Graphic design training of Fine Arts Education as a part of general education in Turkey is the most updated field in parallel with this development. This course has become the prerequisite and multi-disciplinary part of many new areas of profession.

PDF Formatında İndir

Download PDF