image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/33
Sayı: 2
Makale Başlık: İndirgemecilik Açısından Kimya Öğretiminde Makro ve Mikro Bilgi Seviyeleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Macro and Micro Knowledge Levels for Chemistry Teaching In Terms of Reductionism
Makale Eklenme Tarihi: 3.3.2014
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Kimya felsefesinin önemli bir tartışma konusu olan indirgemecilik kimya eğitimi açısından ele alınabilir. Felsefi alan yazında tartışılan indirgeme türlerinin kimyanın doğası ve kimyasal bilginin niteliğine uygun olmadığı görülmektedir. Bunların kimya eğitiminde sorunlu olan makro ve mikro anlama seviyeleri ile yakın ilişkisi vardır. Nitekim indirgemecilikte makro seviyeyi açıklamada kullanılan mikroya yönelik kimyanın kuramsal bilgilerinin fiziğe indirgenebileceğini savunulmaktadır. Bu nedenle eğitimin temel kazanımları çerçevesinde kimya öğretiminde mikro-makro ilişkisinin sağlıklı kurulması ve bu seviyelerin kimyanın doğasına uygun bir şekilde öğretilmesinde indirgemelerin göz önünde tutulması gerekebilir. Bu noktada indirgemelerden kaynaklanması olası olan sorunlara yönelik belirlemelerde bulunmak ve bazı öneriler sunmak mümkündür.
Alternatif Dilde Özet: Reductionism as one of the major questions of debate of chemistry philosophy can be considered from the perspective of chemistry teaching. It can explicitly be seen that types of reductions discussed in philosophical literature are contrary to the nature of chemistry and characteristics of chemical knowledge. These have a close relationship with macro and micro levels of understanding which is problematic for chemistry education. Thus, it is defended in reductionism that theoretical information for micro oriented chemistry used to define macro level can be reduced to physics. For that reason it is necessary to establish the relationship of micro-macro for chemistry teaching under the framework of basic acquisitions of education and to consider reductions in order to allow teaching of these levels as conforming to nature of chemistry. At this point, it is possible to make some fixations directed to problems those possibly originate from reduction and to present some recommendations.

PDF Formatında İndir

Download PDF