image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/33
Sayı: 3
Makale Başlık: Ortaöğretim 9. Sınıf Fizik Ders Kitabının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Evaluation of Secondary Education 9th Grade Physics Textbook in Accordance with the Views of Teachers
Makale Eklenme Tarihi: 3.3.2014
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, 2007 yılında yenilenen fizik öğretim programına göre hazırlanan 9. sınıf fizik ders kitabını; görsel tasarım, içerik, dil ve anlatım, ölçme ve değerlendirme açısından öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirmektir. Bu amaçla hazırlan 57 maddelik Ders Kitabı Değerlendirme Ölçeği, 88 fizik öğretmenine uygulanmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenler; 9. sınıf fizik ders kitabına görsel tasarım, içerik, dil ve anlatım, ölçme ve değerlendirme açısından beş üzerinden ortalama 3,02 puan vermişlerdir. Bu sonuç, kitabın, öğretmenlerin beklentisini karşılar nitelikte olmadığını göstermektedir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this research is to determine the views of teachers about visual design, content, language, expression, assessment, and evaluation of 9th grade physics textbook which is prepared according to physics instruction program in 2007. Textbook evaluation scale consisting of 57 questions was applied to 88 physics teachers from different high schools. Survey method was used in this research. According to the results of this study, teachers have given average 3.2 points out of 5 to 9th grade physics textbook in accordance with visual design-content-language and expression-assessment and evaluation. This result indicates that this book is not well-qualified enough to meet the expectations of teachers.

PDF Formatında İndir

Download PDF