image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/33
Sayı: 3
Makale Başlık: Web Tabanlı Portfolyo Oluşturarak Öğretmen Olmak: Öğretmenlik Uygulamaları İçin Pedagojik Bir Model
Makale Alternatif Dilde Başlık: Learning to Teach with Web-Based Portfolios: A Pedagogical Model for Preservice Teacher Education
Makale Eklenme Tarihi: 3.3.2014
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu makalede hizmet öncesi öğretmenlerinin yansıtma becerilerini geliştirmekte kullanılabilecek pedagojik bir model betimlenmektedir. Bu modele temel oluşturan görüş, yansıtma becerilerini esas alan uygulamaların profesyonel eğitimin anahtar öğesi olması gerektiği görüşüdür. Önerilen pedagojik model çerçevesinde geliştirilen ve bu yönde özelleştirilmiş bir web tabanlı portfolyo yazılımı olan BOUNCE tanıtılacaktır. Ayrıca, öğretmen adaylarının yansıtma becerilerinin gelişiminin değerlendirilmesinde kullanılabilecek olan yansıtma göstergeleri açıklanacak ve daha sonraki çalışmalar için önerilerde bulunulacaktır.
Alternatif Dilde Özet: This paper describes a teaching practicum pedagogical model that can be used to improve preservice teachers’ reflective skills. The model primarily draws upon the idea that reflective practicum should be the key element of professional development. A customized web-based portfolio system, namely BOUNCE was designed within the framework of the proposed pedagogical model is introduced. In addition, reflective indicators that could be used to assess the development of preservice teachers’ reflective skills are articulated, and suggestions for further research are included.

PDF Formatında İndir

Download PDF