image.jpg

Derginin Adı: Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature
Cilt: 2020/6
Sayı: 4
Makale Başlık: AHMEDÎ’NİN GAZELLERİNİN MAHLAS BEYİTLERİNDE ŞİİR VE ŞAİR ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: IN THE APPELLATION COUPLETS OF THE GAZELS OF AHMEDÎ’S HİS THOUGHTS ON POETRY AND POETRIST
Makale Eklenme Tarihi: 6.3.2021
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Ahmedî 14. yüzyılın önde gelen şairlerden biridir. Kişiliği ve eserleriyle dikkati çeken bir şairdir. Ahmedî güçlü bir şair olduğunun bilincindedir. Şair şiir anlayışını mahlas beyitlerinde daha belirgin bir şekilde dile getirmiştir. Mahlas beyitlerinde şiir ve şair üzerine düşüncelerinin temelinde “söz” vardır. Yaptığımız incelmede şiir ve ona yakın kavramların tespiti yapıldı ve “söz” kavramının “inci” anlamında kullanıldığı görüldü. Klasik şairler sözün değerine odaklanır ve onu inciye benzetir. Şairin söz söylemesinin sebebi sevgilisidir. Sevgilinin muhteşem güzelliği, şiirin güzel olmasındaki temel etkendir. Sözün; açık, ince, nazik, tatlı, ölçülü, olgun, parlak, süslü, renkli, gösterişli, güzel, saf, temiz, duru ve taze gibi özellikleri vardır. Sözün, insanları etkileme yönüyle büyülü özelliği de vardır. Şair, şiir ile ilgili belagat, fesahat, kelam, beyan gibi ilimleri de bilmek zorundadır. Şair mahlas beyitlerinde divan, defter, lügat, kitap gibi kavramları çağının anlayışına göre kullanır. Ahmedî, etkilediği ve etkilendiği şairleri, şiirinin etki alanlarını mahlas beyitlerinde dile getirmiştir. Şair, hikmetli söz söyleme konusunda kendisini Yunan filozoflarıyla kıyaslar. Ahmedî’nin iddialı bir şair olduğunu her mahlas beytinde görmek mümkündür. Şair, mahlas beyitlerinde beğendiği ve beğenmediği şairler, şiirlerinin yayıldığı yerler, bölgeler ve ülkeler, kullandığı araçlar hakkında düşüncelerini ifade ederken şiirde iddialı olduğunu göstermiştir.
Alternatif Dilde Özet: Ahmedî is one of the leading poets of the 14th century. He is a poet who draws attention with his personality and works. Ahmedî is aware that he is a strong poet. The poet expresses his poetry understanding more clearly in pseudonym couplets. Mahlas couplets are the “word” on the basis of their thoughts on poetry and poet. In our study, the poetry and the concepts close to it where determined and it was seen that the term “word” was used in the meaning of “poetry”. Classic poets focus on the value of the word and make it look like a pearl. The reason why the poet speaks is his lover. The magnificent beauty of the lover is the main factor in the poetry being beautiful. The word; It has features such as clear, thin, gentle, sweet, restrained, mature, bright, fancy, colorful, flamboyant, beautiful, pure, clean, clear and fresh. The word also has a magical feature in terms of influencing people. The poet must also know the sciences related to poetry such as rhetoric, dissent, speech and declaration. The poet uses the concepts such as divan, notebook, dictionary and book in his pseudonym couplets according to the understanding of his age. Ahmedî expresses his influenced and influenced poets, his poetry's influence in pseudonym couplets. The poet compares himself to the Greek philosophers in speaking wisdom. It is possible to see in every pseudonym that Ahmedî is an ambitious poet. The poet showed that he was assertive in poetry while expressing his thoughts about the poets he liked and disliked in the pseudonym couplets, the places, regions and countries where his poems were spread, and the tools he used.

PDF Formatında İndir

Download PDF