image.jpg

Derginin Adı: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2020/22
Sayı: 39
Makale Başlık: Rekabetçi Bir İş Modeli: Ürün-Hizmet Sistemleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 16.1.2021
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Ürün ve hizmetlerin beraber sunumu yeni değildir. Ancak Ürün-Hizmet Sistemleri biçiminde bir iş modeli olarak düşünülmesi nispeten yenidir. Tüketici davranışlarının ve rakip işletme stratejilerinin öngörülemediği bir rekabet ortamında, pazar şartları ürün ve hizmetlerin birlikte sunumunun yeniden ele alınması gereğini doğurmuştur. Özellikle ürünlerin müşterilere sağladığı değerlerin işletmelerce birbirlerine benzetilmesi, işletmelerin daha rekabetçi değer yaratmada hizmetlere önem vermelerine sebep olmuştur. Günümüzde üretim işletmeleri, müşterilere daha fazla değer yaratma yarışı içerisinde, ürün sunumlarına gittikçe daha fazla “hizmet” dâhil etmektedirler. Hizmet işletmeleri için fiziksel unsurlar, bir hizmetin somut özellikleri, hizmeti tasarlayan nesneler ve de sorunsuz müşteri deneyimi sağlamanın anahtarı olarak görülmektedir. Çalışma, işletmelerin geleneksel üretim ve pazarlara değer yaratma anlayışından nasıl ve neden ayrıldıklarına ışık tutmaktadır. Aynı zamanda Ürün-Hizmet Sistemleri iş modelinin anlaşılması ve sınıflandırılması yoluyla, aslında hayatımızda mevcut durumda ne kadar fazlaca tercih edildiğini de ortaya koymaya çalışmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF