image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/14
Sayı: 3
Makale Başlık: Psikolojik Danışman Adaylarının Cinsel Sağlık Eğitimi Dersine İlişkin Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Psychological Counselor Candidates' Views on Sexual Health Training Courses
Makale Eklenme Tarihi: 24.2.2014
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, Cinsel Sağlık Eğitimi dersinin psikolojik danışman adaylarının derse ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırmanın katılımcılarını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü 3.sınıf öğrencilerinden cinsel sağlık eğitimi dersini seçen ve gönüllü olan 115 (39 kız, 76 erkek) öğrenci oluşturmuştur. Araştırmacılar tarafından geliştirilen “Cinsel Sağlık Eğitimi Dersine İlişkin Görüşler Formu” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Veriler, kay-kare ve yüzde değerleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular incelendiğinde, öğrencilerin % 59,1 dersi ‘doğru bilgi edinmek’ için seçtikleri, % 97.4’ü dersin içeriğinin beklentilerini karşıladığını ifade ettikleri görülmektedir. Araştırma bulguları ilgili literatür ışığında tartışılmış, cinsel sağlık eğitiminin psikolojik danışman adayları için önemi vurgulanarak, gençlere kapsamlı bir cinsel sağlık eğitimi verilmesi gerekliliğine değinilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: This study aims to analyze views of psychological counselor candidates who take Sexual Health Training Course as an elective course in Guidance and Psychological Counseling Program, at Ondokuz Mayis University Faculty of Education. Participants of this study were 115 voluntary third grade students (39 girls, 76 boys) who study at the Department of Guidance and Psychological Counseling and take Sexual Health Training Course. A Form of Views on Sexual Health Training Course developed by the researchers was used as a data collection tool. Data was analyzed using chi-square and percentage. Findings indicated that 59, 1 % of students elected this course "to receive accurate information" and 97, 4 % were satisfied with the course content. Research findings were discussed in light of the related literature. The significance of sexual health training for psychological counseling candidates was touched on and the necessity for providing the young with sexual health training was emphasized.

PDF Formatında İndir

Download PDF