image.jpg

Derginin Adı: dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler derggisi
Cilt: 2020/1
Sayı: 66
Makale Başlık: Örgütsel Yıpranma Üzerine Kuramsal Bir İnceleme
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Theoretical Review of Organizational Attrition
Makale Eklenme Tarihi: 2.12.2020
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmada, uluslararası literatürde farklı teori ve metodolojik yaklaşımlar kullanılarak tartışılmış olan yıpranma olgusunun örgüt düzeyinde ele alınarak kuramsal bir değerlendirmesinin yapılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda araştırmada ‘yıpranma örgütler için bir sorun mudur?’ sorusuna cevap aranmaya çalışılmıştır. Çalışmada örgütsel yıpranmanın Türkiye’de ve dünyada örgütler için artarak devam eden önemli bir sorun olduğu ve bu olgunun mikro ve makro düzeyde kuramsal olarak bütünleşik bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiği vurgulanarak literatüre katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: This study aims to do a theoretical evaluation of the concept of attrition in organizational level, which has been investigated from different theoretical and methodological perspectives. Some questions were tried to be answered: "Is worker attrition a problem for organizations?", In this study it is concluded that worker attrition is an on-going problem for organizations and this concept requires being examined in a integrative manner to contribute to research and practice.

PDF Formatında İndir

Download PDF