image.jpg

Derginin Adı: dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler derggisi
Cilt: 2020/1
Sayı: 66
Makale Başlık: Tanzimat Dönemi’nde Yeni Maden Ocakları Keşif Çalışmaları
Makale Alternatif Dilde Başlık: New Mineral Exploration Works in the Tanzimat Period
Makale Eklenme Tarihi: 2.12.2020
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Tanzimat Fermanı’yla ülkenin bayındır hale getirilmesi ve halkın refahının arttırılması hedeflenmekteydi. Dolayısıyla Tanzimat Dönemi modernleşme çabalarının iktisadi hayata dönük yansımaları da oldu. İktisadi açıdan Tanzimat Dönemi’ndeki önemli hadiselerden biri de madencilik sektöründe meydana gelen gelişmelerdi. Bu dönemde madencilik sektöründe, ülkenin hammadde ve enerji kaynaklarının tespiti veya mevcut rezervlerin daha verimli işletilmesi amacıyla önemli hamleler gerçekleştirildi. Maden ocaklarının modernleştirilmesi veya yeni maden rezervlerinin keşif çalışmalarında gerektiğinde yabancı uzmanlardan da istifade edildi. Tanzimat Dönemi’nde keşfedilen maden ocaklarından bazıları rezervleri itibariyle işletmeye müsait durumda değildi. Bu nedenle yeni keşfedilen maden ocaklarının bazıları işletmeye açılmadı. Osmanlı yönetimi, keşif çalışmalarıyla ortaya çıkarılan yeni maden rezervlerinden devletçe işletilebilecek olanları kendine ayırdı, geri kalanları yerli veya yabancı devletlerin vatandaşlarına ve şirketlerine ihale yoluyla işlettirdi.
Alternatif Dilde Özet: In Edict of Tanzimat, prospering the country and increasing welfare of the society were aimed. In this direction, modernization efforts in Tanzimat Period also created some reflections on economic life. In terms of the economic life during the Tanzimat period, it is the one of the important phenomena that developments appeared in mining sector. During this period, important actions were made in the mining sector to identify the country's raw materials and energy resources or to operate existing reserves more efficiently. Foreign experts were also used when necessary in the modernization of mines or exploration of new reserves. Some of the mines discovered during the Tanzimat Period were not suitable for operation due to their reserves. For this reason, some of the newly discovered mines were not put into operation. The Ottoman government kept the new mine reserves that could be operated by the state for itself, and the rest was operated by citizens, domestic and foreign companies through tendering.

PDF Formatında İndir

Download PDF