image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/14
Sayı: 2
Makale Başlık: Öğrenme Nesneleri Kavramına İlişkin Geliştirilen Örnek Analojiler
Makale Alternatif Dilde Başlık: Sample Analogies Developed Regarding the Concept of Learning Objects
Makale Eklenme Tarihi: 24.2.2014
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, öğrenme nesnelerini tanımlamak için kullanılabilecek örnek analojiler geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda 2010-2011 ve 2011-2012 öğretim yıllarında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğrenim gören 32 öğretmen adayının geliştirmiş oldukları analojiler içerik analizi yöntemi doğrultusunda incelenmiştir. Araştırma betimsel yapıda nitel bir çalışmadır. Öğretmen adayları 15 farklı kavram ile ifade edilen 26 geçerli analoji geliştirmişlerdir. Analojilerin tamamında öğrenme nesnelerin tekrar kullanılabilirlik özelliğine vurgu yapılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this research is to develop sample analogies which may be used to define the learning objects. Towards this aim, analogies developed in 2010-2011 and 2011-2012 academic years by 32 teacher candidates in Ahi Evran University Faculty of Education, Computer and Learning Technologies Education Department were examined by the content analysis method. The research is a qualitative study with a descriptive structure. The teacher candidates developed 26 valid analogies defining 15 different concepts. In all analogies, the re-usability of the learning objects was emphasized.

PDF Formatında İndir

Download PDF