image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/14
Sayı: 2
Makale Başlık: İngilizce Ders Kitaplarında Kültürlerarası Unsurların İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Investigating Intercultural Elements in English Coursebooks
Makale Eklenme Tarihi: 24.2.2014
Okunma Sayısı: 10
Makale Özeti: Kültürlerarası iletişimsel yeterlik yabancı dil öğretimi için son zamanlarda iletişimsel yeterliğe göre oldukça önem arz etmektedir. Kültürlerarasi iletişimde etkili olabilmek için yabancı dil eğitiminde bir takım kriterler söz konusudur. Bunlardan birisi yabancı dil kitaplarına çeşitli kültürlere ve hedef kültüre yönelik görsel ve metinsel içeriklerin eklenmesidir. Buna göre, ders kitaplarının metin ve görsellerinde sıklıkla kullanılan kültürel ve hedef kültüre yönelik unsurları belirlemek için, bu calişma ortaokullarda okutulan, Avrupa Ortak Başvuru Metni’ne göre hazirlanmis ve MEB tarafından onaylanmış My English 5, Unique 6, Spring 7 ve Four Seasons English 8 kitaplarını incelemiştir. Sonuç olarak metin ve görsellerde hedef kültüre yönelik unsurlara daha sık rastlanılmıştır. Ayrıca bulunan kültürlerarası unsurların ise genellikle Japon, Fransız ve Alman kültürlerine ait oldukları belirlenmiştir. Ancak, her ne kadar yerel ders kitapları kültürel unsurları içerse de, bunları iletişime yönelik ve yaratıcı biçimde düzenleyerek öğrencilere sunmak yine öğretmenin sorumluluğundadır.
Alternatif Dilde Özet: Intercultural communicative competence is defined to be at the heart of foreign language education more than communicative competence nowadays. Performing competently in intercultural communication requires certain dimensions in language education. One of them is integration of intercultural and target culture specific elements in coursebooks. In order to build up a picture of frequently used intercultural and target culture specific items in coursebooks, this study analyzes the contents of ‘My English 5, Unique 6, Spring 7 and Four Seasons English 8’ for English language instruction in Turkish primary schools. Key findings from the data highlight that the target culture specific items in conversations and visuals outweigh the intercultural ones. Besides, intercultural items are usually found in certain cultures like Japanese, French and German. It is concluded that although local coursebooks have improved in inclusion of cultural items it highly depends on teachers to adapt those items and use them communicatively and creatively.

PDF Formatında İndir

Download PDF