image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/14
Sayı: 2
Makale Başlık: Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Yeterliklerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: An Investigation on Factors Affecting Classroom Teachers’ Mathematics Competence
Makale Eklenme Tarihi: 24.2.2014
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin matematik yeterliklerini etkileyen faktörleri ortaya çıkarmaktır. Özel durum yönteminin kullanıldığı bu araştırma, bir il merkezindeki okullarda çalışan 6 sınıf öğretmeni ve 3 ortaokul matematik öğretmeniyle yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak, açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Veriler, ses kayıt cihazları kullanılarak ve görüşme esnasında araştırmacılar tarafından notlar alınarak kayıt altına alınmıştır. Elde edilen verilerin içerik analizi yapılarak çalışmanın amacı doğrultusunda bir ana tema ve dört alt tema oluşturulmuştur. Araştırmanın sonunda, öğretmenin alan bilgisinin, pedagojik alan bilgisinin, üniversitede aldığı eğitimin, matematiğe yönelik tutumunun ve mesleki deneyiminin matematik yeterliğini etkilediği ortaya çıkmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to investigate the factors affecting classroom teachers’ mathematics competence. The study conducted through case study method was carried out with six classroom teachers and three middle-school mathematics teachers studying in a city center in Turkey. Data were gathered from semi-structured interviews, and were recorded by using audio-recorders and by researchers’ taking notes. After examining the data, one major theme and four sub-themes were found by using content analysis. Evidence was found that teacher’s content knowledge and pedagogical content knowledge, attitude toward mathematics, work experience, and university education affected mathematics competence.

PDF Formatında İndir

Download PDF