image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/14
Sayı: 2
Makale Başlık: Ortaöğretim Öğrencilerinin Boş Zamanlarında Tarih Öğrenmeye Yönelik Eğilimleri (Trabzon Örneği)
Makale Alternatif Dilde Başlık: Secondary School Students’ Attitudes Towards Learning History in Their Free Times: The Case of Trabzon
Makale Eklenme Tarihi: 24.2.2014
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışma ortaöğretim öğrencilerinin boş zamanlarında tarih öğrenmeye yönelik ilgilerinin ne seviyede olduğunu ve serbest zamanlarında tarih öğrenmek için ne gibi faaliyetler yürüttüklerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Öğrencileri boş zamanlarında tarih öğrenmeye teşvik etmek ve ilgilerini uyandırmak için neler yapılabileceğini belirleyip bu konularda önerilerde bulunmak da çalışmanın amaçları arasındadır. Araştırma için Trabzon il merkezindeki üç farklı ortaöğretim kurumundan 236 öğrenci üzerinde açık uçlu soruların da bulunduğu bir anket çalışması yürütülmüştür. Araştırma sonucuna göre öğrencilerin tarihe ilgilerinin orta seviyede olduğu ve çoğunluğunun boş zamanlarında tarih öğrenmek için fazla zaman ayırmadıkları görülmüştür. Boş zamanlarda tarih öğrenmeye yönelik başlıca etkinliklerin tarihi film, belgesel ve dizi izlemek, tarihsel roman okumak ve tarihi mekânları ziyaret etmek olduğu görülmüştür. Öğrenciler boş zamanlarında öğrendiklerinin okulda öğrendiklerine göre daha kalıcı olduğunu düşünmekle birlikte okulda öğrendikleri bilgileri daha yüksek oranda güvenilir bulmaktadırlar.
Alternatif Dilde Özet: This study aims to identify level of students’ interest in learning history in their free times; to see what kind of activities secondary school students are doing in their free times to learn history. This study is a quantitative work that uses survey method. Research data is used is gathered through questionnaires. 236 selected students participated to the study from 3 different schools in Trabzon city. According to the research data, students have an average level of interest in history and do not spend much time to learn history in their free times. Most of the students have mentioned following activities which they do in their free times most: watching historical movies and documentaries, reading historical novels and trips to historical places. Although students find outside school learning more permanent, they trust historical school knowledge more than the knowledge they get from outside school sources.

PDF Formatında İndir

Download PDF