image.jpg

Derginin Adı: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2020/22
Sayı: 38
Makale Başlık: Gelişmekte Olan Ülkelerde İhracatın Büyümeye Etkisi: Panel Veri Analizi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 8.7.2020
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmada, 99 gelişmekte olan ülkede 2007-2018 dönemi için yıllık bazda ihracatın büyümeye etkisi panel veri analizi ile araştırılmıştır. Büyümeyi temsilen 2010 fiyatlarıyla dolar bazında GSYİH (GDP1), benzer şekilde büyümeyi temsilen ikinci büyüme değişkeni olarak 2010 fiyatlarıyla dolar bazında kişi başına GSYİH (GDP2) kullanılmıştır. Ayrıca yatırımı temsilen 2010 fiyatlarıyla dolar bazında Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu (GFC) ve ihracatı temsilen de 2010 fiyatlarıyla dolar bazında mal ve hizmet ihracatının toplam değeri (EXP) kullanılmıştır. Çalışmada dört farklı model kurulmuştur. Birinci ve ikinci modelde GDP 1 değişkeni; ikinci ve üçüncü modelde ise GDP2 değişkeni bağımlı değişkenlerdir. Kurulan dört modelden de elde edilen bulgularda ihracatın, büyümeyi pozitif yönlü olarak etkilediği saptanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF