image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/14
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Adaptation of Students’ Perceptions of College Teachers’ Pedagogical Content Knowledge Questionnaire into Turkish
Makale Eklenme Tarihi: 19.2.2014
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı Jang, Guan ve Hsieh (2009) tarafından geliştirilen öğretim elemanlarının pedagojik alan bilgilerini değerlendirme anketini Türkçe’ye uyarlamaktır. Anketi geliştiren yazarlardan izin alındıktan sonra, anket maddeleri araştırmacılar tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Ardından tercüme uygunluk derecelendirme formları hazırlanıp İngilizce ve Türk dili uzmanlarının görüşlerine başvurularak anketin tercüme geçerliği incelenmiştir. Dil geçerliği sağlanan anketin Türkçe formu 587 öğretmen adayına uygulanmıştır. Faktör analizi uygulamasında anketin faktörlere ayrılmasında varimax dik döndürme tekniği kullanılmıştır. Analiz sonucunda anketin iki faktörlü ve orijinal formunda olduğu gibi 28 maddeden oluştuğu bulunmuştur. Anketin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.923, alt faktörlerin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı birinci faktör için 0.905 ve ikinci faktör için 0.804 olarak bulunmuştur. Bu değerler anketin oldukça yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study was to adapt the questionnaire entitled “Assessing Students’ Perceptions of College Teachers’ Pedagogical Content Knowledge”, which was developed by Jang, Guan and Hsieh (2009), into Turkish. After obtaining the permission from the developers of the questionnaire, the items of the questionnaire were translated into Turkish by the authors of the present study. After this, the translation validity was asked English and Turkish language experts. The final form of the questionnaire was administered to a group of 587 preservice teachers. After the item-total correlations were calculated, varimax rotation technique was used to determine the factor values of the items. Later, exploratory and confirmatory factor analyses were conducted in order to verify the structure of the questionnaire translated into Turkish. Based on these analyses, it was found that the adapted questionnaire into Turkish consisted of 28 items and gathered under two factors. The reliability coefficient (Cronbach Alpha) for the whole survey was calculated as 0.923, and 0.905 and 0.804 for the sub-factors, respectively

PDF Formatında İndir

Download PDF