image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/14
Sayı: 1
Makale Başlık: Kovalent Bağlar Konusunda Öğrenci İmaj ve Yanlış Kavramalarının Belirlenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Determining Students’ Images and Misconceptions about Covalent Bonds
Makale Eklenme Tarihi: 19.2.2014
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, dokuzuncu sınıf öğrencilerinin kovalent bağlar konusundaki imajlarını belirlemek ve imajlar yoluyla yanlış kavramalarını ortaya koymaktır. Araştırma 2011–2012 öğretim yılının birinci döneminde Ankara ili Mamak ilçesinde bir ortaöğretim kurumunda öğrenim gören 104 dokuzuncu sınıf öğrencisi ile yürütüldü. Araştırmada dokuzuncu sınıf öğretim programında yer alan kazanımlara uygun biçimde kavramlarla ilgili çizim ve açıklama yaptıran çalışma yaprakları ile yarı yapılandırılmış görüşme formları veri toplama aracı olarak kullanıldı. Verilerin analizinde içerik analizi kullanıldı. Araştırma sonunda öğrencilerin kovalent bağlar konusundaki imajlarının yetersiz olduğu bulundu, ayrıca öğrencilerin çizimlerinden ve öğrencilerle yapılan görüşmelerden atomun yapısı ve kovalent bağlarla ilgili birçok yanlış kavrama tespit edildi.
Alternatif Dilde Özet: In this research, the aim is to determine ninth grade students’ images about covalent bonds and to research students’ misconceptions through these images. Research was conducted on 104 ninth grade students from a high school in Mamak district of Ankara province in the first semester of 2011–2012 educational year. In this qualitative research, worksheets that make students to draw and explain the concepts on the base of ninth grade’s educational programme’s targets, and semi-structured interview forms were used as data collecting devices. Content analysis was used for data analysis. At the end of the research, it was found that the students’ images about covalent bonds are insufficient and in addition to that it was also found a variety of misconceptions about atom’s structure and covalent bonds

PDF Formatında İndir

Download PDF