image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/14
Sayı: 1
Makale Başlık: Sınıfta İstenmeyen Öğrenci Davranışlarıyla İlgili Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Problems that Class Teachers Faced in the Classroom Related to Undesired Behaviors and Their Solutions
Makale Eklenme Tarihi: 19.2.2014
Okunma Sayısı: 16
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin sınıfta karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışlarının neler olduğunu belirlemek ve istenmeyen öğrenci davranışlarına getirdikleri çözüm önerilerini saptamaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılında, Gümüşhane, Çanakkale, Erzurum, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Kütahya, Bursa, Samsun, Eskişehir, Muş illerinde görev yapmakta olan 37 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenlerin sınıfta karşılaştıkları istenmeyen davranışlar; Sınıf kurallarına uymama, küfürlü konuşma, derste izinsiz konuşma, çekingenlik, hiperaktivite ve dikkat eksikliği, şiddet içerikli televizyon programları izlenmesinden kaynaklanan sorunlar (tehdit etme). Öğretmenlerin sınıfta karşılaştıkları istenmeyen davranışlarla ilgili çözüm önerileri; ceza ve ödül verme, uyarma, görmemezlikten gelme, öğrencilere daha samimi davranma, öğrencileri etkinliklerle kaynaştırma, rehberlik servisi, görev verme, öğrencileri kendisine yakın yerde oturtma, oyun oynatma olduğu görülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: The aim this study is to determine the undesired behaviors of students that class teachers faced in the classroom and their solutions. The sample of the study consists of 37 class teachers working in the provinces of Gumushane, Canakkale, Erzurum, Istanbul, Tekirdag, Kocaeli, Kutahya, Bursa, Samsun, Eskisehir, and Mus in Turkey in the fall term of 2011-2012 academic year. As a result, the undesired behaviors of students that teachers faced in the classroom have been determined as not obeying the class rules, swearing, talking without permission, shyness, hyperactivity and lack of attention, and problems caused by watching violent TV programs (such as threatening). Solutions to these problems have been stated as: punishments and awards, warning, ignoring, behaving more sincerely towards students, including students by means of activities, guidance service, giving assignment, making students sit in front of the class, and playing games

PDF Formatında İndir

Download PDF