image.jpg

Derginin Adı: Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi
Cilt: 2020/8
Sayı: 1
Makale Başlık: Arduino ile Yer Çekim İvmesinin Hesaplanması
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Calculation of the Gravitational Acceleration with Arduino
Makale Eklenme Tarihi: 2.6.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Son yıllarda Arduino’nun fizik eğitiminde kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Fizikte deney yapmak, ölçüm alıp veri toplamak için Arduino Uno mikro denetleyicisini kodlamak bir alternatif olarak kullanılabilir. Bu araştırmada Arduino Uno kullanılarak yerçekim ivmesinin hesaplanmasına yönelik alternatif bir yöntem gösterilmeye çalışılmıştır. Parallax Data Acquisition Tool (PLX-DAQ) yazılımı kullanılmış, Arduino Uno üzerinden programlanan HC-SR04 ultrasonik mesafe sensörü ile eğik düzlem üzerinde serbest bırakılan arabanın zaman ve konum verileri toplanmış ve Microsoft Excel üzerine kaydedilmiştir. Farklı açılarda serbest bırakılan arabanın konum-zaman grafikleri excelde çizilmiş ve incelenmiştir. Serbest bırakılan arabanın hızlanan hareket yaptığı gözlenmiştir. Arabanın konum zaman verilerinden ortalama ivmesi hesaplanmış ve ivmenin açıya bağlı olarak değiştiği gözlenmiştir. Bu verilerden yararlanarak Newton’un dinamiğin temel kanunu kapsamında yerçekim ivmesi hesaplanmıştır. Yapılan araştırmada 50, 100, 150 ve 200 için g yerçekim ivmesi sırasıyla 9.62, 9.56, 10.04 ve 11.18 m/s2 olarak hesaplanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The use of Arduino in physics education has become very common in recent years. In physics, make experiment, take measurements, and collect data to Arduino Uno microcontroller can be used to encode as an alternative. In this study, an alternative method for the calculation of the acceleration of gravity tried to be shown by using Arduino Uno. Parallax Data Acquisition Tool (PLX-DAQ) software was used, the time and location data of the car, which was the released on the inclined plane with the HC-SR04 ultrasonic distance sensor programmed via Arduino Uno, were collected and recorded on Microsoft Excel. Released at different angles of the car, position-time graphs were drawn and examined in Excel. It was observed that the car that was released made accelerated movement. The average acceleration of the car’s position time data was calculated, and it was observed that the acceleration varied depending on the angle. Using this data, gravitational acceleration was calculated under Newton’s basic law of dynamics. In the research, g the gravitational accelerations for 5, 10, 15, and 20 degrees were calculated as respectively 9.62, 9.56, 10.04, and 11.18 m/s2.

PDF Formatında İndir

Download PDF