image.jpg

Derginin Adı: Spiritual Psychology and Counseling
Cilt: 2020/5
Sayı: 1
Makale Başlık: Spiritually Oriented Couple, Marriage and Family Therapies
Makale Alternatif Dilde Başlık: Manevi Yönelimli Çift, Evlilik ve Aile Terapileri
Makale Eklenme Tarihi: 23.5.2020
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: In this review, it is aimed to focus on the integration of spirituality into family-oriented psychological help processes. To conceptualize the reflection of spirituality on the family system more clearly and to make sense of the spirituality-family relationship, the issue of spirituality was examined in specific processes such as in the relationship between parents and children, between spouses and in the transition process from adolescence to late age. The paradoxical nature of spirituality in family relationships was emphasized. For this purpose, spirituality was discussed both as a source of problems and as a source for solutions in family relations. Spiritually oriented psychological clinical help is an emerging field in Turkey. Seeing that spirituality is such an important issue in family relations and marriage, it is aimed to bring a family-focused approach to the spiritually oriented psychological help process. So, by addressing ethical issues, this review aims to offer a new perspective to field practitioners working with couples and families in clinical practice.
Alternatif Dilde Özet: Bu bölümde, maneviyat konusunun aile odaklı psikolojik yardım süreçlerine entegre edilmesine odaklanılmıştır. Maneviyatın aile sistemine yansımasını daha net bir şekilde kavramsallaştırabilmek ve maneviyat-aile ilişkisini anlamlandırabilmek için bu konu ebeveyn-çocuk ilişkisi, eşler arası ilişki, yaşlılık dönemine geçiş gibi spesifik süreçler içerisinde incelenmiştir. Maneviyatın, bu süreçlerdeki paradoksal doğası vurgulanmış ve maneviyat konusu hem sorunların kaynağı olabilme hem de sorunlara çözüm olabilme özelliğiyle tartışılmıştır. Manevi yönelimli psikolojik danışma ve terapi Türkiye’de son zamanlarda çalışılan, güncel bir alandır. Maneviyatın, aile ve evlilik ilişkilerindeki önemi göz önünde bulundurularak, bu bölümde manevi yönelimli psikolojik yardım süreçlerinde, aile odaklı bir yaklaşımın tanıtılması hedeflenmiştir. Bu nedenle, etik konulara değinilerek, klinik uygulamada çiftler ve ailelerle çalışan alan uygulayıcılarına yeni bir bakış açısının sunulması amaçlanmıştır.

PDF Formatında İndir

Download PDF