image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/14
Sayı: 1
Makale Başlık: Web Temelli Bir Eğitim Yazılımının Kullanılabilirliği: “TTNet Vitamin İlköğretim 6.Sınıf Matematik Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Usability of a Web-Based Teaching Software: “Vitamin 6th Grade Mathematics Module
Makale Eklenme Tarihi: 19.2.2014
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, Vitamin İlköğretim 6. Sınıf Matematik programının arayüzünü kullanılabilirlik ilkeleri doğrultusunda değerlendirmek ve sonuçlarını paylaşmaktır. Bu amaçla program, bir ilköğretim okulunda öğrenim görmekte olan 12 öğrenciye kullandırılarak, en sık kullanılan görevler arasından seçilen 11 soruluk bir görev listesi ve bir gözlem formu aracılığıyla toplanmıştır. Ayrıca, kullanıcılardan test sırasında sesli düşünmeleri istenmiştir. Testler iki gözlemci ile her bir kullanıcı ile birebir yapılmıştır. Değerlendirme aşamasında kullanıcıların görevleri tamamlayıp tamamlayamadıkları ile birlikte, test sırasındaki davranışları ve ifadeleri gözönüne alınmıştır. Çalışmanın sonunda kullanıcılar programı genel olarak kullanılabilir bulmakla birlikte tasarımla ilgili birkaç öneri sunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The objective of this study is to evaluate usability of the Vitamin 6th Grade Mathematics Module program interface. The program was made available to 12 students at a school with most frequently used 11-question task list and the results were recorded in an evaluation form. During the course of the test, participating students were asked to think loud. The tests were conducted one-on-one with each participant with 2 observers. In the evaluation phase, it was considered whether the test was completed or not. In addition, participating students’ behavior and statements were taken into consideration. At the end of the test, users found the program usable but they also made some suggestions

PDF Formatında İndir

Download PDF