image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/14
Sayı: 1
Makale Başlık: İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin “Hücre Bölünmesi ve Kalıtım” Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Anoloji ile Kavramsal Değişim Metinleri Kullanılarak Giderilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Determination and Removal of 8th Grade Students’ Misconceptions About The Unit of “Cell Division and Inheritance” by Using Analogy with Conceptual Change Texts
Makale Eklenme Tarihi: 19.2.2014
Okunma Sayısı: 21
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin Hücre Bölünmesi ve Kalıtım ünitesindeki kavram yanılgılarını “kavram çarkı diyagramı” kullanarak tespit etmek, tespit edilen kavram yanılgılarını kavramsal değişim metinleri ve anoloji kullanarak gidermektir. Araştırmada tek gruplu ön test-son test modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi Kırşehir/Türkiye’deki ‘A İlköğretim Okulu’ndan 26 sekizinci sınıf öğrencisi (Erkek -12/Kız -14) olmuştur. Öğrencilerin ‘Hücre Bölünmesi ve Kalıtım’ kavram yanılgılarını tespit etmek için üç kavram çarkı diyagramı çizdirilmiştir. Bu araştırma sonuçları öğrencilerin büyük çoğunluğunda "DNA, kromozom, gen", "mutasyon, modifikasyon" ve "mitoz bölünme ve mayoz bölünme" hakkında kavram yanılgılarına sahip olduklarını göstermiştir. Tespit edilen kavram yanılgılarını gidermede anoloji ile verilen kavramsal değişim metinlerinin etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak anoloji ile verilen kavramsal değişim metinlerinin öğrencilerde tespit edilen kavram yanılgılarını gidermede başarılı olduğu görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to determine 8th grade students’ misconceptions about the unit of “Cell Division” by using roundhouse diagramming, detected misconceptions eliminate by an analogy and conceptional change texts. The research single group pre-test and post test were used. The sample of study was 26 eighth grade students (Boy – 12/Girl –14) from “A Primary School” in Kırsehir/Turkey. Three roundhouse diagrams were drawn about unit of cell division’s seven basic concepts to determine their misconceptions. The results of this research show that the vast majority of students had misconceptions about “DNA, chromosome, gene”, “mutation, modification” and “mitosis, meiosis”. Given to remove misconceptions identified by analogy to investigate the effect of conceptual change texts.As a result, by analogy, the conceptual change texts were found to be effective in remedying students' misconceptions were identified.

PDF Formatında İndir

Download PDF