image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Eğitim Spektrumu Dergisi
Cilt: 2020/1
Sayı: 1
Makale Başlık: SÖZLÜ SÖYLEVDEKİ YUMUŞATMA SÖZCÜKLERİNİN TÜRK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN KULLANIMI
Makale Alternatif Dilde Başlık: THE USE OF HEDGING DEVICES IN SPOKEN DISCOURSE BY TURKISH ELT STUDENTS
Makale Eklenme Tarihi: 31.3.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışma, Türk üniversite öğrencilerinin ifadeyi yumuşatma sözcüklerinin kullanımını işlev ve anlam bakımından araştırmıştır. Bu çalışmada kullanılan sözcükler şunlardır: 'demek istediğim', 'bir nevi / sayılır', 'sadece', 'gibi', 'bence', 'sanırım', 'bilmiyorum', 'bilirsin', 'bunun / veya onun gibi bir şey'. Bu sözcükler, Michigan Sözlü Amerikan İngilizcesi Derlemi (MICASE) ve Cambridge ve Nottingham İngilizce Söylev Derlemi (CANCODE) bulgularına göre en sık kullanılanlar olarak sıralanmaktadır. Bu çalışmaya Türkiye'deki büyük bir üniversitenin İngilizce Öğretmenliği bölümünden toplam 17 son sınıf üniversite öğrencisi katkıda bulunmuştur. Katılımcılara, konuşma metinlerinde yumuşatma sözcükleri hakkındaki tutum ve farkındalıklarını ortaya koymak amacıyla üç ana bölümden oluşan bir anket (Kot, 2015) uygulanmıştır. Bulgular ELT öğrencilerinin sözlü bağlamlarda yumuşatma sözcüklerinin işlevinin farkında olmadıklarını ortaya çıkarmıştır. Ancak, anketin nicel bölümünde ise hem ana dil hem de yabancı dil kapsamında sık sık kullandıklarını bildirmişlerdir. Bu, öğretmen eğitimi yaklaşımlarının pragmatik eksikliklere ışık tutabilir. Ayrıca, bu makale, ilgili literatürden yararlanarak yabancı dil öğretmeni eğitimi programları için pedagojik çıkarımlar hakkında fikir vermektedir.
Alternatif Dilde Özet: This research sought to investigate Turkish university students’ use of hedging as regards to the function and meaning. The devices used in this study were ‘I mean’, ‘sort of/kind of’, ‘just’, ‘like’, ‘I think’, ‘I guess’, ‘I don’t know’, ‘you know’, ‘or something/or something like that’. These are ranked as the most frequently used ones according to Michigan Corpus of American Spoken English (MICASE) and Cambridge and Nottingham Corpus of Discourse in English (CANCODE) corpora findings. A total number of 17 senior university students from the English Language Teaching (ELT) department of a major university in Turkey contributed to this study. A questionnaire developed by Kot (2015), including three main sections, was administered to the participants in order to disclose their attitudes and awareness of hedging devices in spoken texts. The findings showed that the ELT students were not actually aware of the function of hedging devices in spoken contexts although they reported to use them frequently both in L1 and L2 in the quantitative section of the questionnaire. This might refer to the deficiencies in the pragmatic aspects of teacher education approaches. Furthermore, this article provides insights into the pedagogical implications for language teacher education programs by building on the relevant literature.

PDF Formatında İndir

Download PDF