image.jpg

Derginin Adı: Spiritual Psychology and Counseling
Cilt: 2019/4
Sayı: 3
Makale Başlık: Spirituality in the Context of Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Makale Alternatif Dilde Başlık: Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Bağlamında Maneviyat
Makale Eklenme Tarihi: 23.2.2020
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: In order to define the future, it is seen that the psychological support approaches that return to the past are replaced by the approaches that return to the essence. As the power of change that one can find in the essence; The combination of heart, mind and spirit is emphasized. Combining ACT and spiritual practice, this association contains two important concepts: awareness and acceptance. It is thought that integration of spirituality will contribute to the concepts presented by the Act against the inevitability of unwanted thoughts and experiences. The aim of this study is to provide a general framework for cooperation between ACT and spirituality.
Alternatif Dilde Özet: Geleceği tanımlamak için geçmişe dönen psikolojik yardım yaklaşımlarının yerini kişinin özüne dönen yaklaşımlara bıraktığı görülmektedir. Kişinin özünde bulabileceği önemli değişim gücü olarak; kalp, zihin ve ruh birlikteliği vurgulanmaktadır. ACT ve spiritüel pratiği birleştiren bu birliktelik iki önemli kavramı barındırmaktadır. Bu kavramlar; kabul ve farkındalıktır. İstenmeyen düşüncelerin ve yaşantıların kaçınılmazlığı karşısında ACT’in sunduğu kavramlara maneviyat entegrasyonun katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada ACT ve maneviyat işbirliğine ilişkin genel bir çerçeve çizmek amaçlanmaktadır. , ,

PDF Formatında İndir

Download PDF