image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2012/13
Sayı: 3
Makale Başlık: Etkinlik Temelli Öğretim Yaklaşımının Ortaokul Öğrencilerinin Orantısal Problemleri Çözme Başarısına Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Effects of Activity-Based Teaching Approach on the Proportion Related Problem Solving Success of Middle School Students
Makale Eklenme Tarihi: 19.2.2014
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Araştırmanın amacı, etkinlik temelli problem çözme öğretiminin ilköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin orantısal problemleri çözme başarılarına etkisini araştırmaktır. Orantısal problemler bağlamında bilinmeyen değer, nicel ve nitel karşılaştırma, yüzde ve üçgenlerde benzerlik problemleri üzerine odaklanılmıştır. Araştırma öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneme modelinde gerçekleştirilmiştir. Deney grubuna etkinlik temelli öğretim yaklaşımıyla ve kontrol grubuna geleneksel öğretim yöntemi ile 30 ders saati süren uygulamalar yapılmıştır. Araştırma grubunda 134 öğrenci (66 yedinci sınıf ve 68 sekizinci sınıf) yer almıştır. Veriler oran-orantı, yüzdeler ve benzerlik konularında üç adet açık uçlu başarı testi ile toplanmış ve süreç odaklı bir problem çözme düşüncesi ile çözümler çok aşamalı olarak değerlendirilmiştir. Sonuçta etkinlik temelli öğretimin ilköğretim öğrencilerinin orantısal problemlerin bütün türlerinde çözme başarısını artırdığı bulunmuştur. Etkinlik temelli öğretimin problem çözme aşamalarından ‘çözüm planı yapma’ ve ‘çözümü uygulama’ aşamalarında geleneksel öğretim yöntemine göre daha olumlu sonuçlar verdiği görülürken ‘problemin anlaşılması’ aşamasında daha fazla etkinliğin düzenlenmesi gerekliliği ortaya konmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study was to determine the effects of activity based teaching approach on students’ problem solving success while solving word problems that is related proportional reasoning. For this purpose, the focus was over five types of proportion related problems which are “missing value, quantitative comparison, qualitative comparison, percent and similarities in triangles”. The research was carried out pre/post-test control design. Activity based problem solving teaching was given to experimental group and traditional teaching method was employed in the control group. The research study was conducted on 134 (67 seventh grade and 69 eighth grade) middle school students. In the research three criterion referenced success tests were used for gathering data. In the face of the data collected and the evaluations made in the research, it was determined that the implementation of activity-based teaching approach had positively affected students’ problem solving success.

PDF Formatında İndir

Download PDF