image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2019/9
Sayı: 3
Makale Başlık: Üniversite Öğrencilerine ve Yılın Eğitimcisi Ödüllü Öğretim Üyelerine Göre İyi Üniversite Öğretmeninin Özellikleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Characteristics of Good University Teacher According to University Students and Educators of the Year Awardees
Makale Eklenme Tarihi: 24.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Yükseköğretim politikalarına bakıldığında araştırma ve inovasyon yoğun olarak dikkat çekerken, eğitim ve öğretim sorumlulukları bu politikalarda kendine nadiren yer bulabilmektedir. İyi üniversite öğretmeni, üniversitenin temel görevlerinden olan eğitim konusunda ele alınması gereken öncelikli bir konudur. Karma araştırma yöntemi ile yapılan bu çalışma, Ankara’da bir devlet üniversitesinde öğrenciler ve öğretim üyelerininin etkili üniversite öğretmeni ve özellikleri açısından görüşlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Devlet üniversitesinde yeralan beş fakülteden toplam 512 üniversite öğrencisinden anket yoluyla ve Yılın Eğitimcisi Ödülü’nü alan 10 öğretim üyesi ile yüzyüze görüşmeler aracılığıya veri toplanmıştır. Diskriminant fonksiyon analizi ile elde edilen öğrenci verisi bulguları, etkili ve etkili olmayan üniversite öğretmenlerini ayırteden altı temel faktör olduğunu göstermektedir: İyi organize edilmiş ders, rahat bir öğrenme ortamı, öğrencinin öğrenme sürecini göz önünde bulundurma, alana ilgiyi artıran, etkili iletişim ve dersin öğrenciler tarafından değerli bulunması. Ödüllü öğretim üyeleri ile yapılan yüzyüze görüşme transkriptleri içinse endüktif içerik analizi yapılmış ve etkili üniversite öğretmeni profiline dair beş özellik belirlenmiştir: Öğretim pratikleri, öğrenci merkezlilik, öğrencilerle iletişim, etkili öğretimi destekleyici kişilik özellikleri ve öğretim üyesinin alan bilgisi. Araştırma sonucunda iyi üniversite öğretmeni özellikleri dört ana başlık altında toplanmıştır: Kaliteli öğretim aktivitesi ve öğrenme deneyimi, öğretim üyesi-öğrenci ilişkisi, etkili öğretimi destekleyen kişilik özellikleri ve alan bilgisi.
Alternatif Dilde Özet: When higher education policies are taken into consideration, research and innovation attract attention, while education and training responsibilities rarely find a place in these policies. Good university teacher is one of the topics that need to be prioritized with respect to universities’ teaching roles. This mixed-method research intends to examine university student’s and faculty members’ perceptions of university teachers in a Turkish higher education context. A total of 512 university students from a comprehensive public university in Ankara and ten faculty members from the same institution, who received Educator of the Year award, were included in this study for data collection. The stepwise discriminant analysis of the student survey data showed that six essential items distinguish effective vs. ineffective university teachers: well-organized course, comfortable learning atmosphere, concerned about student learning, course being valuable, the self-confidence of the instructor, and effective communication. The inductive content analysis of the faculty interviews provided five main themes: teaching practices, student-centeredness, and communication with students, supportive personality characteristics and subjectmatter knowledge. As a result, four main areas were identified on good university teacher characteristics: quality teaching and learning experience, faculty member-student communication, personality characteristics supporting effective teaching, subject matter knowledge.

PDF Formatında İndir

Download PDF