image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2019/9
Sayı: 3
Makale Başlık: Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik Programının Öğrenme Çıktılarının Analizi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Analyzing Learning Outcomes in a Materials Science & Nano Engineering Curriculum
Makale Eklenme Tarihi: 24.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Açık ve ölçülebilir öğrenme çıktıları eğitim programlarının temelini oluşturmaktadır. Mühendislik eğitiminde öğretim sürecinin başarı ile sonuçlandırılması büyük ölçüde iyi yapılandırılmış öğrenme çıktılarına (kazanımlara) bağlıdır. Bu çalışmada Türkiye’deki özel bir üniversitenin mühendislik fakültesi malzeme bilimi ve nano mühendislik bölümü programındaki 41 derse ait 324 kazanım yapı bakımından incelendi ve iyi yapılandırılmış kazanımlar revize edilmiş Bloom taksonomisine göre sınıflandırıldı. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanıldı. Kazanımların çoğunluğunun (%54) zayıf yapılandırılmış kazanımlardan oluştuğu belirlendi. İyi yapılandırılmış kazanımlar analiz edildiğinde ise kazanımların en çok hatırlamak ve uygulamak alt boyutlarında toplandığı belirlendi. Çalışma sonuçları, Türkiye’de yapılacak mühendislik eğitimi programları için kaynak ve rehber niteliğindedir.
Alternatif Dilde Özet: Learning outcomes are essential to any educational program. They should be clear and measurable. So far, however, there has been little discussion about engineering curriculum learning outcomes. The aim of this study is to analyze the learning outcomes of a material science & nano engineering curriculum proposed at a private university in Turkey. Data for this study were collected using a qualitative case study. A qualitative case study approach was chosen to allow a systematic process of analyzing written texts. For this purpose, 324 required and core elective course learning outcomes belonging to 41 different courses in the material science & nano engineering curriculum have been examined. The most apparent finding to emerge from this study is that the majority of learning outcomes (174 out of 324, which equates to 54%) are poorly structured. Besides, the well-structured learning outcomes consist of mostly remembering and applying sub-dimensions of the cognitive domain.

PDF Formatında İndir

Download PDF