image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2019/9
Sayı: 3
Makale Başlık: Yükseköğretimde Mobil Eğitim Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörlerinin Bulanık DEMATEL ile Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Evaluation of Critical Success Factors in Mobile Education Applications in Higher Education with Fuzzy DEMATEL
Makale Eklenme Tarihi: 24.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Son dönemde, gelişen teknoloji ve akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla, mobil yazılımlar bütün alanlarda geliştirilmeye başlanmış olup, yoğun bir şekilde kullanılır hale gelmiştir. Yükseköğretimde eğitimi destekleme hedefi ile üretilen mobil uygulamaların etkin bir şekilde geliştirilmesi, amaçlanan başarıya ulaşmak için çok önemlidir. Mobil eğitim uygulamalarının kullanıcılarına sağladığı en önemli faydalar ulaşılabilirlik, hareket özgürlüğü ve sürekli eğitim olarak ifade edilmektedir. Mobil eğitim uygulamalarının başarılı ve kaliteli olabilmesi için önem arz eden kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi son derece gerekli bir husustur. Bu kapsamda kritik başarı faktörleri iki boyut halinde değerlendirilebilmektedir. Boyutlardan ilki öğrenci ihtiyaçları ikincisi ise kalite bileşenleri olarak ifade edilebilmektedir. Çalışmada, birbirleriyle etkileşimleri olan kritik başarı faktörleri, Bulanık DEMATEL yöntemi ile incelenmiş ve sonuçlar açısından önemli çıkarımlar sağlanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Recently, with the developing technology and the spread of smartphones, mobile software has started to be developed in all fields and has become extensively used by mobile phone owners. Effective development of mobile applications produced to support education in higher education is significant for achieving the intended success. The most important benefits provided by mobile learning applications to users are expressed as accessibility, freedom of movement and continuing education. Determining and evaluating the critical success factors that are important for mobile learning applications to be successful and high quality is an essential issue. In this context, critical success factors can be evaluated in two dimensions. The first of the dimensions can be indicated as the needs of students and the second as the quality compenents. In this study, critical success factors that interact with each other were investigated by Fuzzy DEMATEL method and essential conclusions were obtained.

PDF Formatında İndir

Download PDF