image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2012/13
Sayı: 3
Makale Başlık: İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Doğal Afetler Konusu İle İlgili Kavram Yanılgıları
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Misconcepts Of The Fifth Grade Students On Natural Disasters
Makale Eklenme Tarihi: 18.2.2014
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, İlköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin Doğal Afetler konuları üzerinde kavram yanılgıları tespit etmektir. Çalışma grubu 20 öğrenciden oluşmaktadır. Bu çalışmada, öğrencilere doğal afetler konulu bir zihin haritası yaptırılmıştır. Daha sonra onlarla zihin haritaları ile ilgili mülakatlar yapılmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki öğrenciler doğal afetlerle ilgili bazı kavram yanılgılarına sahiptir. Buna ilaveten onlar kendi yörelerinde olan doğal afetler hakkında daha fazla bilgi sahibidir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this research is to determine misconceptions of the fifth grade students on natural disasters. Study group are consist of 20 students. In this study, students made mind maps on natural disasters. Afterwards interviews with them were made regarding their mind maps. The results show that some student have misconcepts on natural disasters. In addition to this, students have more knowledge natural disasters in their own regions.

PDF Formatında İndir

Download PDF