image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2019/9
Sayı: 3
Makale Başlık: The Effect of “Communication Skills Course” Given to Faculty of Medicine on Face Recognition Test
Makale Alternatif Dilde Başlık: Tıp Fakültesi Öğrencilerine Verilen İletişim Becerileri Dersinin Yüz Tanıma Testine Etkisi
Makale Eklenme Tarihi: 24.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Successful physician-patient communication is very important in diagnosis and treatment processes. Understanding the facial reflections of emotions will contribute positively to this communication. To be able to manage doctor-patient communication well and to provide a good health care service, we think that medical faculty students and other health department students should be given communication skills training in their education life. The Facial Emotion Recognition Test was applied to 211 second grade students at Istanbul University- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Medical Faculty before and after communication skills lesson. Before the test, seven different emotional face expressions (happy, surprised, fearful, sad, angry, disgusted and neutral) were introduced and 49 photos with facial expressions from different people were showed to each participant. Participants were asked to recognize facial emotion expressions. Pre-lesson, the highest mean accuracy rate of recognized facial emotion was “happy” while the lowest was “fear”. The participants recognized “sad” and “fearful” emotions more accurately after the lesson. “Sad” and “fearful” emotions give information about some feelings of the patient. And being able to understand these feelings by the physicians make a good background for a good physician-doctor communication. Therefore, it is important to get communication skills training in terms of health care. Taking this education as a student can be quite effective.
Alternatif Dilde Özet: Başarılı doktor-hasta iletişimi tanı ve tedavide çok önemlidir. Duyguların yüzdeki yansımalarının anlaşılması bu iletişime olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Doktor-hasta iletişimini iyi yönetebilmek ve iyi bir sağlık hizmeti sunabilmek için tıp fakültesi öğrencilerine ve sağlık alanındaki diğer bölüm öğrencilerine eğitim hayatlarında iletişim becerileri eğitimi verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu düşünce çerçevesinde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki 211 ikinci sınıf öğrencisine iletişim becerileri dersi öncesi ve sonrasında Yüz Duygusu Tanıma Testi uygulandı. Testten önce yedi farklı duygusal yüz ifadesi (mutlu, şaşırmış, korkmuş, üzgün, kızgın, iğrenmiş ve nötr) tanıtıldı ve her katılımcıya farklı insanlara ait yüz ifadeleri olan 49 fotoğraf gösterildi. Katılımcılardan yüzlerdeki duyguları tanımaları istendi. Ders öncesi tanınan duygulardan ortalama doğruluk oranı en yüksek olan “mutlu” iken en düşük olan “korkmuş” idi. Katılımcılar dersten sonra ise “üzgün” ve “korkmuş” duyguları daha doğru tanıdı. “Üzgün” ve “korkmuş” ifadeler, hastanın bazı duyguları hakkında bilgi vericidir ve bu duyguların doktorlar tarafından anlaşılabilmesi, iyi bir doktor-hasta iletişimine zemin hazırlar. İşte bu yüzden sağlık hizmeti verilen alanlarda iletişim becerileri eğitimi almak önemlidir. Bu eğitimi öğrenciyken almak oldukça etkili olabilir.

PDF Formatında İndir

Download PDF