image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2019/9
Sayı: 2
Makale Başlık: Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçları
Makale Alternatif Dilde Başlık: University Students’ Life Goals
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin sahip olduğu yaşam amaçlarının sıralama yargıları kanunuyla ölçeklenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu çeşitli üniversitelerde öğrenimlerini sürdürmekte olan toplam 446 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak çalışma kapsamında geliştirilen Yaşam Amaçları Formu kullanılmıştır. Bulgulara göre üniversite öğrencilerin yaşam amaçlarının ilk sırasında anlamlı bir yaşam sürmenin olduğu görülmektedir. Anlamlı yaşam sürmek maddesini sırasıyla, para kazanmak, toplumun gelişmesine katkı sağlayacak işler yapmak, toplumsal statü ve saygınlık elde etmek, başka insanların hayatını etkilemek ve son sırada ise insanlar tarafından beğenilmek izlemiştir. Bulgular literatür ışığında tartışılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The goal of the present study is to assess university students’ life goals via rank order scaling study. The study group is consisted of 446 university students studying at various universities. Form of Life Goals which was developed by the researchers was used in the study. The results of the study revealed that maintaining a meaningful life is in the first rank of the university student’s life goals. It is followed by earning money, contributing to the development of the society, achieving a social status and dignity, influencing other people’s lives, and finally to be liked by people respectively. Results were discussed in the light of the literature.

PDF Formatında İndir

Download PDF