image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2019/9
Sayı: 2
Makale Başlık: Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerde Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimine Yönelik Kavramsal Bir Değerlendirme
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Conceptual Evaluation of Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education in Massive Open Online Courses
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Endüstri çağının sarsıcı değişimi birçok alanı etkilediği gibi eğitim sistemini de etkisi altına almıştır ve artan kapitalizm toplumların farklı ihtiyaçlarını beraberinde getirmiştir. Geçmişte kapitalizmin ihtiyaçları, herkes için açık eğitim ile yeterli işçi gücünü eğitmeye çalışmaktaydı. Günümüzde ise bu ihtiyaçlar fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimi ile karşılanmak istenmekte olup, bunun da bir sonucu olarak fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimine ilgi ve talep çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Fakat fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimlerinin herkes için açık bir şekilde sunulduğu ortamlar bulunmamaktadır. Bu bağlamda kitlesel açık çevrimiçi dersler aracılığıyla fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitiminin verilmesi ulusal boyutta fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimini çok hızlı bir şekilde entegre edemeyen ülkelerin bu geçiş sürecini aşamalı bir şekilde yapabilmesini sağlayabilir. Bu çalışmada fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimlerinin kitlesel açık çevrimiçi dersler ile sunulmasının gelişmekte olan ülkelere ve bireylere sağlayacağı faydalardan bahsedilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The shocking change of the industrial era has affected the education system, as well as the other areas and increasing capitalism, brought different kinds of needs. In the past, the needs of capitalism were trying to educate open labor and adequate labor force for all. Nowadays, these needs are demanded to be met by science, technology, engineering, and mathematics education, which in turn increases the demand for science, technology, engineering, and mathematics education. However, there are no open sources or units providing science, technology, engineering, and mathematics education. In this context, providing science, technology, engineering, and mathematics education via massive open online courses may enable countries which are not able to integrate science, technology, engineering, and mathematics education nationally to integrate science, technology, engineering, and mathematics education gradually. This study elaborates, the benefits of presenting science, technology, engineering, and mathematics education with massive open online courses that are presented to the developing countries and individuals.

PDF Formatında İndir

Download PDF