image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2019/9
Sayı: 1
Makale Başlık: Mesleki ve Teknik Eğitimde Sorunların Arka Planı ve Türkiye’nin 2023 Eğitim Vizyonunda Çözüme Yönelik Yol Haritası
Makale Alternatif Dilde Başlık: Background of Problems in Vocational Education and Training and Its Road Map to Solution in Turkey’s Education Vision 2023
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Mesleki ve teknik eğitim dünyada üzerinde sıcak tartışmaların sürdüğü ve beklentilerin yüksek olduğu bir eğitim türünü oluşturmaktadır. Ülkeler kendi eğitim sistemleri ve ekonomilerinin yapısına göre mesleki ve teknik eğitimlerinde sıklıkla revizyonlar yapmaktadır. Birçok ülkede mesleki ve teknik eğitim ile ilgili tartışılan konulara bakıldığında benzerlikler olduğu ve farklı ölçeklerde de olsa benzer sorunların varlığını sürdürmeye devam ettiği görülmektedir. Sorunların sadece mesleki eğitimin bizatihi kendisinin ötesinde dışsal faktörlerle doğrudan ilişkili olduğu, bu nedenle de sadece eğitimde değil ayrıca dışsal faktörlerde de iyileştirilmeler yapılmadan kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretmenin çok zor olduğu görülmektedir. Türkiye’de de mesleki ve teknik eğitimle ilgili benzer sorunlar varlığını sürdürmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimle ilgili öne çıkan ana sorun alanları ayrıntılı olarak ele alınmakta, sorun alanlarının arka planlarına değinilmekte ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde bütünsel çözüm önerileri ve geliştirilen modeller sunulmaktadır. Ayrıca geliştirilen çözüm önerileri kapsamında atılan adımlara kısaca değinilmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Vocational Education and Training (VET) is an education type which is at the center of on-going discussions and high expectations. Countries frequently revise VET policies according to the structure of their education systems, and economies. When highly discussed issues related with VET examined in various countries it seems they are mostly similar and these issues continue their existence in different scales. Because of the fact that VET-related issues are not arisen from just themselves but directly related with external factors, it is almost impossible to generate permanent and sustainable solutions for VET without making improvements for those external factors. There are similar issues related to VET in Turkey as well. In this study, prominent VET-related issues are addressed in details, background of problematic fields is mentioned and holistic suggestions for solutions and models are proposed within the scope of Education Vision 2023, announced by Ministry of National Education. In addition, concrete steps which are taken by Ministry of National Education in accordance with proposed solutions are briefly explained.

PDF Formatında İndir

Download PDF