image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 3
Makale Başlık: Üniversite Sıralama Sistemlerindeki Üniversite Adlarının Standardizasyon Sorunu: “University Ranking by Academic Performance (URAP)” Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Standardization Problem of University Names in University Ranking Systems: The Case of University Ranking by Academic Performance (URAP)
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Günümüzde üniversite sıralama sistemleri çok farklı çevrelerce ele alınan bir konudur. Özellikle üniversite ile ilgili karar verici kişiler üniversite sıralama sistemlerini oldukça önemsemektedirler. Öte yandan sıralama sistemlerinin metodolojisi ve zayıf yanları üzerinde yapılan ciddi tartışmaların sayısı da çok fazla değildir. Bu araştırmada üniversite sıralama sistemlerindeki standardizasyon problemi ele alınmakta ve “University Ranking by Academic Performance (URAP)” örneği üzerinden konunun farklı boyutlarına dikkat çekilmeye çalışılmaktadır. Üniversitelerin sıralandığı listeler üzerinden karşılaştırmaların sağlıklı şekilde yapılabilmesi büyük ölçüde sıralama listelerindeki üniversite adlarının standart olup olmadığına bağlıdır. Çalışmamız URAP’ın ilk ortaya çıktığı yıl olan 2010 ile 2015 yılları arasını kapsamaktadır. Söz konusu yıl aralığında altı ayrı sıralama listesi incelenmiştir. Bu listelerde yer alan üniversite adlarının farklı yıllarda farklı şekilde geçtiği saptanmıştır. 2010-2015 yılları arasında URAP’ta adı standart olmayan 779 üniversite bulunmaktadır. Kimi üniversiteler ise aynı yıl içerisindeki listede birden çok kez yer almaktadır. Bu durumun sıralama mantığına uygun olmadığı açıktır. Üniversite sıralama sistemlerini önemli gören kişi ve kurumların bu tür sorunlar konusunda bilinçli olması ve oluşturacakları politikalarda buna uygun şekilde hareket etmeleri gerekmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Today, university ranking systems are being investigated in many different environments. Particularly, university decision makers are very concerned about university ranking systems. On the other hand, there are not many serious discussions about the methodology and weaknesses of these systems. In this research, the standardization problem in university ranking systems is addressed through ‘University Ranking by Academic Performance (URAP)’, by drawing attention to different dimensions of the subject. The ability to make comparisons correctly on the ranking lists of universities is largely based on whether the university names in these lists are standard. Our study covers the years between 2010, the first year that URAP has emerged, and 2015. Six different ranking lists have been examined in the above mentioned year range. It has been determined that the names of the universities in these lists are mentioned differently in different years. Between 2010 and 2015, there are 779 universities in URAP that do not have a standard name. Some universities are listed multiple times in the same year. It is clear that this does not conform with the ranking rationale. Individuals and institutions that consider university ranking systems to be important should be aware of such problems and act accordingly with the policies that they will create.

PDF Formatında İndir

Download PDF