image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 3
Makale Başlık: İlkokul ve Ortaokullarda Görevli Öğretmenlerin Eleştirel Düşünmeye İlişkin Farkındalıkları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Primary and Middle School Teachers’ Awareness Regarding Critical Thinking
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Eleştirel düşünme, bireylerin düşüncelerini mantık süzgeçlerinden geçirerek, alternatiflerin gözden geçirilmesi, açık ve doğru bilgilere dayanan bir düşünme sürecini kapsar. Okulun ve dolayısıyla eğitimcilerin rolü, eleştirel düşünme açısından düşünüldüğünde; çok yönlü düşünme, sorgulama, ayrıntıya girme gibi yolları kullanma açısından oldukça önemlidir. Bu bağlamda öğretmenlerin eleştirel düşünmeye ilişkin farkındalıklarının incelendiği bu çalışmada 42 öğretmenden yazılı bir form aracılığıyla veriler toplanmıştır. Öğretmenlerin sundukları metaforların analiz edilmesi sonucunda metaforları açıklayan farklı bakış açılarından yararlanmak, çok yönlü ve boyutlu düşünme, sorgulama, akıl yürütme ve muhakeme gibi kategorilere ulaşılmıştır. Genel olarak öğretmenlerin kullandıkları metaforlar ve verdikleri örneklerin benzer şekilde eleştirel düşünme tanımlamaları ile tutarlı oldukları ve eleştirel düşünmeyi doğru şekilde açıkladıkları görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: Critical thinking consists of a thinking process based on explicit and correct knowledge running through alternatives and intellectualizing individuals’ ideas. The role of school and thereby educators is essential in terms of managing thinking by different ways such as multilateral thinking, inquiry, entering into details regarding critical thinking, In this sense, within this study, the awareness of teachers regarding critical thinking was analyzed and the data was collected from 42 teachers through a written form. As a result of analyzing teachers’ metaphors, some categories such as utilizing from various points of views, multilateral and multidimensional thinking, inquiry, reasoning and judgement were reached. Generally, it was seen that metaphors and examples teachers used were consistent with their critical thinking definitions and they described critical thinking in a right way.

PDF Formatında İndir

Download PDF