image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 3
Makale Başlık: When Students Become Customers; The Changing Relationship Between the Student and the Academic: A Case Study from Social Sciences in Turkey
Makale Alternatif Dilde Başlık: Öğrenciler Müşteri Olduklarında; Akademisyen ve Öğrenci Arasındaki İlişkinin Değişimi: Türkiye’de Sosyal Bilimlerden Bir Vaka Çalışması
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: The definition of higher education is going through a rapid transformation where higher education is seen as a strategic commodity with a high profit potential. Actors involved in an increasingly commodified higher education arena are taking different positions in this changing context. Neoliberal ideology is taken as the basis of the transformation of higher education. Academics taking the role of service providers are losing their professional positions where students are being regarded as customers in the ‘Neoliberal University’. This implies a change in the relationship between institutions, academics and students which will be analyzed throughout this paper. The paper takes the point of view of academics, bringing in results of a qualitative PhD study conducted with 28 academics working in public and foundation (private) universities located in the cities of Istanbul and Izmir. The case presented in this study will be analyzed as part of the discussion on the changing nature of higher education in which academics are increasingly being controlled through their relationship with their students and the effects of the increasing demands of the students taking the role of customers. This analysis is a part of a broader discussion on how the academic profession is changing under the context of the ‘Neoliberal University’.
Alternatif Dilde Özet: Yükseköğretim, kâr potansiyeli yüksek, stratejik bir meta haline gelirken, yükseköğretimin tanımının hızlı bir şekilde değişmekte olduğu görülmektedir. Bu değişen bağlamda, artan bir şekilde metalaşmakta olan yükseköğretimin parçası olan tarafların da farklı konumlara geçtikleri görülmektedir. Hizmet sağlayıcısı konumuna geçen akademisyenlerin, öğrencilerin birer müşteri olarak ele alındıkları ‘Neoliberal Üniversite’de profesyonellik statülerini yitirmeleri söz konusudur. Bu durum, çalışmada ele alınacağı üzere, kurumlar, akademisyenler ve öğrenciler arasındaki ilişkinin dönüşümü çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma, İstanbul ve İzmir’de bulunan devlet ve vakıf (özel) üniversitelerinde çalışmakta olan 28 akademisyenle gerçekleştirilmiş niteliksel bir Doktora çalışmasının sonuçlarını, akademisyenin konumu temelinde ele almaktadır. Akademisyenlerin öğrencileri ile olan ilişkilerinin artan bir şekilde denetlendiği ve müşteri konumuna geçen öğrencilerin taleplerine ilişkin akademisyenlerin deneyimi temelinde bu çalışmada sunulacak olan vaka, yükseköğretimin değişen yapısına ilişkin tartışmanın ışığında yürütülecektir. Bu tartışma, akademisyenlik mesleğinin, ‘Neoliberal Üniversite’ çatısı altında geçirmekte olduğu değişime ilişkin daha geniş bir tartışmanın parçasıdır.

PDF Formatında İndir

Download PDF