image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 3
Makale Başlık: 2023 Eğitim Vizyonu ve Mesleki ve Teknik Eğitimde Yeni Hedefler
Makale Alternatif Dilde Başlık: The 2023 Education Vision and New Goals in Vocational and Technical Education
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Mesleki ve teknik eğitim ülkelerin ekonomik kalkınmasındaki önemi nedeniyle küresel ölçekte sıcak tartışmaların yapıldığı bir eğitim alanıdır. Ülkeler kendi ekonomilerinin mevcut durumu ve yönelimlerine göre mesleki ve teknik eğitimi yeniden kurgulamakta, revize etmekte ve dönüştürmektedir. Bu bağlamda her ülkenin mesleki ve teknik eğitimi kendi ülke gerçeklerini yansıtmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu da bu bağlamda mesleki ve teknik eğitim için ülke gerçekleri ile örtüşen yeni bir yol haritası sunmaktadır. Yeni yol haritası sektöre duyarlı, ülkenin önceliklerine göre kendisini sürekli güncelleyen dinamik bir mesleki eğitim inşası öngörmektedir. Bu çalışmada, 2023 Eğitim Vizyonu’ndan hareketle mesleki ve teknik eğitim için geliştirilen hedefler ve bu çerçevede son zamanlarda atılan adımlar sunulmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Vocational and technical education is a field of education on a global scale due to its importance in the economic development of countries. Countries reorganize, revise and transform vocational and technical education according to the current situation and orientations of their economies. In this context, the vocational and technical education of each country reflects the realities of their own country. The 2023 Education Vision, announced by the Ministry of National Education, also provides a new road map for vocational and technical education in line with the realities of the country. The new roadmap envisages a dynamic vocational education contruction that is sensitive to the sector and constantly updating itself according to the country’s priorities. In this study, the targets developed for vocational and technical education based on the 2023 Education Vision and the steps taken in this context are presented.

PDF Formatında İndir

Download PDF