image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 2
Makale Başlık: Geçmişten Günümüze Türkiye’de Ön Lisans Sosyal Hizmetler Eğitimi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Associate Degree Social Services Education in Turkey from Past to Present
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Türkiye’de 1963 yılında sosyal hizmetler alanında ara eleman yetiştirme amacıyla başlayan eğitimler 2008 yılına kadar bir türlü oluşamamış ve yaygınlaşma gösterememiştir. Sosyal hizmetler ön lisans eğitimi bir fiil 2008 yılında başlamış, 2013 yılından itibaren ise hızlı bir gelişim seyri içerisine girmiştir. Bu çalışmada 2017 yılı Ekim ayı itibariyle Türkiye’de sosyal hizmetler ön lisans eğitiminin mevcut durumu üzerinde durulmuştur. Türkiye’de sosyal hizmet eğitiminde ortaya çıkan görüntünün fotoğrafı çekilmek istenmiş ve öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Education in the field of social services began in 1963 in order to raise intermediate staff members, however it could not become present and widespread until 2008. Social services associate degree education started in 2008 and has been developing rapidly since 2013. In this study, the current situation of social services associate degree education in Turkey by October 2017 was focused It was aimed to give a snapshot of the social work education in Turkey and to develop recommendations accordingly.

PDF Formatında İndir

Download PDF