image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 1
Makale Başlık: Eğitim Fakültesi Akademisyen ve Öğrencilerinin Üniversite Psikolojik Danışma Birimine Yönelik Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Faculty of Education Students’ and Academicians’ Perspectives on University Counseling Centers
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, akademisyenlerin ve üniversite öğrencilerinin yükseköğretimde psikolojik danışma birimine dair görüşlerini incelemektir. Araştırmaya yedi akademisyen ve 40 lisans öğrencisi dâhil edilmiştir. Katılımcıların görüşleri, akademisyen ve öğrenciler için ayrı olarak değerlendirilmiştir. Veriler, sırasıyla dört ve yedi açık uçlu soru içeren iki yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Araştırma sonuçları, öğrenci ve akademisyenlerin üniversite bünyesinde bir psikolojik danışma ve rehberlik biriminin hizmet vermediğini düşündüklerini ya da bu konuda bir fikirleri olmadığını göstermektedir. Akademisyenlere göre öğrenciler en çok romantik ilişkiler, ailevi sorunlar ve mesleki konularda yardıma gereksinim duymaktadır. Öğrencilerin görüşlerine göre ise, en çok sınav kaygısı ve kişisel problemler konusunda psikolojik yardım aranmaktadır. Akademisyenler, çoğunlukla öğrencilerle doğru iletişim kurma becerileri ve öğrencileri psikolojik hizmet verecek birimlere yönlendirme konusunda yardım aramaktadır. Öğrenciler, psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti veren bir birimin okudukları fakülte içerisinde veya kolaylıkla ulaşabilecekleri bir konumda bulunmasını tercih etmektedir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu böyle bir birim bulunsaydı başvuracağını ve psikolojik hizmetlere düzenli zaman ayırabileceğini belirtmiştir. Katılımcı öğrenciler, böyle bir merkeze en çok kariyer danışmanlığı ve sınav kaygısı ile düzenli ders çalışma konularında başvuracaklarını belirtmiştir. Öğrenciler büyük oranda bireysel psikolojik yardımı almayı tercih ederken, bunu ikinci sırada grupla psikolojik danışma izlemektedir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of the study was to determine academicians’ and students’ perspectives on university counseling centers. The study consisted of seven academicians and 40 undergraduate students. Academician and student perspectives were investigated with the use of semistructured interview forms. The interview form for the academicians included four open-ended questions while the student interview comprised seven open-ended questions. According to the results of the study, it was either that based on the academicians’ and students’ opinions, university counseling centers did not provide enough service or the academicians and students did not have an idea about this topic. Academicians stated that students mostly sought help for romantic relationships, family issues and vocational issues. Students, on the other hand, indicated that they needed help with their exam anxiety and personal issues at most. Academicians also needed guidance on acquiring the skills to communicate effectively with their students and on directing their students to psychological services. Students preferred having the counceling center in the faculty where they studied or in a location within easy reach. The large majority of students stated that they would seek help from such a counceling center and regularly allocate time to psychological services if their university had these centers. Participating students also indicated that they would most likely apply to these centers for such topics as career counseling and exam anxiety and for learning to study regularly. While students mostly preferred receiving individual counseling services, this was followed by the students’ desire for receiving group counseling services.

PDF Formatında İndir

Download PDF