image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 1
Makale Başlık: Motivasyon Modeli ile Zenginleştirilmiş Anlamaya Dayalı Öğretim Tasarımının Öğrencilerin İngilizce Konuşma Becerisine ve Motivasyonlarına Etkisi: Tasarım Tabanlı Bir Araştırma
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Effects of Understanding by Design (UbD) Model enriched with Model of Motivational Design on the Students’ Speaking Skills and Motivation in English: A Design Based Research
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmada üniversite hazırlık öğrencilerinin İngilizce konuşma becerisini geliştirmek ve bu konuda motivasyonunu artırmak için motivasyon modeli ile birleştirilmiş anlamaya dayalı tasarım modeli kullanılmıştır. Tasarım tabanlı yaklaşımının kullanıldığı bu çalışmada üç döngüde farklı yöntemlerle öğrencilerin konuşma becerisine ilişkin sonuçlar değerlendirilmiştir. Çalışmada nitel yöntemin baskın olduğu karma yöntem kullanılmıştır. Her bir döngü boyunca araştırmacı gözlem formu ve öğrenci yansıtma raporu kullanılmıştır. Birinci döngüde sunum etkinliği yaptırılmıştır ve kelime bilgisinin konuşmada etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Veri toplama aracı olarak akran formunun sonuçları, gözlem formu ve öğrencilerin yansıtma raporları kullanılmıştır. Sunumda görülen bazı eksiklikler üzerine münazara etkinliğinin kullanıldığı bir tasarım yapılmıştır. Burada da öğrenciler akıcı konuşmanın ve ders içerisinde aktif olmanın onlar için faydalı olduğunu düşünmüşlerdir. Veri toplama aracı olarak gözlem formu ve öğrencilerin yansıtma raporları kullanılmıştır. Sürenin daha fazla kullanılacağı ve daha aktif olacakları daha küçük gruplardan oluşan konuşma etkinliklerinin daha faydalı olacağı düşünülüp üçüncü döngüde ‘rol oynama etkinliğine’ karar verilmiştir. Veri toplama aracı olarak akran formunun sonuçları, gözlem formu ve öğrencilerin yansıtma raporları kullanılmıştır. Tasarımın sonunda öğrencilerle odak grup ve bireysel görüşmeler yapılmıştır. Öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre motivasyon modeli ile birleştirilmiş anlamaya dayalı tasarım öğrencilerin konuşma becerisinin gelişimi ve konuşma motivasyonu üzerinde genel olarak olumlu yönde etkili olmuştur.
Alternatif Dilde Özet: In this study, “understanding by design” model combined with model of motivational design was used to improve English-speaking skills of university preparatory school students and to increase their motivation. By using the design-based approach, the performance of students’ speaking skills was evaluated with different techniques in three cycles. The mixed method, in which the qualitative method dominated, was used in the study. The researcher observation form and student reflection report were used throughout each cycle. In the first cycle, presentation activity was done and it was found that word knowledge was effective in speaking. A peer form, an observation form and reflection reports of the students were used as data collection tools. However, because of students’ poor performance at some points in the presentation activity, it was supported by a debate activity in the second cycle. In this regard, students thought that it was useful for them to speak fluently and be active in the classroom. The observation form and reflection reports of students were used as data collection tools. In the third cycle, ‘role-play activity’ was used by taking account of its effectiveness with smaller groups and extra time. A peer form, an observation form and reflection reports of the students were used as data collection tools. At the end of the design, the focus group and individual interviews were made with the students. Finally, the data which was obtained from teachers’ and students’ views showed that the design increased motivation and improved students’ speaking skills.

PDF Formatında İndir

Download PDF