image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2012/13
Sayı: 2
Makale Başlık: Eğitim Özel Derlemine Ait Söylem Çözümlemeleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Discourse Analyses on a Special Corpus of Education
Makale Eklenme Tarihi: 18.2.2014
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Derlem destekli söylem çözümleme derlem dilbilimin yöntem ve araçlarını kullanarak belirli söylem türlerinin incelenmesinde veya çeşitli parametrelerle karşılaştırılmasında etkili sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır. Bu çalışma öğretmen adaylarının zihinlerindeki ideal eğitim ortamını anlattıkları metinleri içeren bir özel alan (öğrenci) derleminin oluşturulma sürecini, ilgili derlemin sıklık, eşdizim ve bağlam çözümlemelerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Oluşturulan özel alan öğrenci derlemi 700 metin, 5345 paragraf, 250.065 sözcükten oluşmaktadır. Derlem AntConc adlı dizinleyici aracılığıyla incelenmiş ve en sık kullanılan alan ilişkili sözcükler ve frekansları bulunmuştur. Daha sonra sık kullanılan kavramların eşdizim kullanımlarına bakılmış ve her bir kavramın sağ ve sol bağlam eşdizimleri elde edilmiştir. Son olarak temel kavramların bazıları ‘bağlamda göster’ (KWIC) formatında incelenmiş ve söylem/metafor çözümlenmesine tabi tutulmuştur. Derlemin frekans, eşdizim ve bağlam incelemeleri öğretmen eğitimi kapsamında yorumlanmış ve özel alan derlemleri çalışmaları için önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The corpus-assisted discourse research includes the compilation of specialised corpora and analyses of word and word-cluster frequency lists, comparative keyword lists and, of course, concordances. This article firstly describes the construction and analysis periods of a special learner corpus in the field of education. Then it focuses on the results of the analyses of corpus via concordancing software. The corpus in the current study compiled with the texts written by prospective teachers attending various departments of faculty of Education in Kirikkale Univeristy. The corpus contains 250.065 tokens (running words) of written texts in the field of education and 700 texts. The outcomes of the obtained data are assumed to be useful for not only delving into current state-of-art of the teacher education within the given context but also provide insights to the faculty and related stakeholders of the mentioned teacher education context.

PDF Formatında İndir

Download PDF