image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 1
Makale Başlık: Açık ve Uzaktan Öğrenmede Laboratuvar Uygulamaları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Laboratory Applications in Open and Distance Learning
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2020
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmada, eğitimde önemli bir yeri olan laboratuvar uygulamalarının açık ve uzaktan öğrenmedeki durumu ele alınmıştır. Açık ve uzaktan öğrenmede öğrenenlerin öğrenme kaynaklarından uzakta olması, laboratuvar uygulamaları için farklı çözümler geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Tarihsel süreç içerisinde bakıldığında laboratuvar uygulamaları gerektiren disiplinlerde uygun öğrenme çıktılarının elde edilebilmesi için çeşitli yöntemlerin kullanıldığı görülmektedir. Öğrenenlerin laboratuvar araç ve gereçleri ile fiziksel olarak etkileşim kurarak uygulamalarını gerçekleştirebildikleri yoğunlaştırılmış yüz yüze laboratuvarlar, ev deney kitleri ve mobil (gezici) laboratuvarlar; 21. yüzyıl teknolojilerinin işe koşulduğu sanal laboratuvarlar, uzak laboratuvarlar ve sanal bilişim laboratuvarları bu yöntemlerin başında gelmektedir. Çalışma kapsamında, açık ve uzaktan öğrenmede kullanılan bu laboratuvar uygulamalarının daha iyi anlaşılması için üstünlükleri ve sınırlılıkları ele alınmıştır.
Alternatif Dilde Özet: In this study, the practice of open and distance learning of laboratory applications which have an important place in education is discussed. The fact that learners in open and distance learning are away from learning resources has made it necessary to develop different solutions for laboratory applications. Looking at the historical process, it has been seen that various methods are used to obtain appropriate learning outputs in the disciplines that require laboratory applications. Intensive face-to-face laboratories, home experiment kits, and mobile laboratories, where learners can physically interact with and perform their laboratory instruments and equipment; Virtual laboratories, remote laboratories and virtual computing laboratories, where 21st century technologies are used, are at the forefront of these methods. Within the scope of the study, the advantages and limitations of these laboratory applications for open and distance learning are discussed.

PDF Formatında İndir

Download PDF