image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2017/7
Sayı: 3
Makale Başlık: Yükseköğretimde Öğretimi Geliştirmek Amacıyla Ders İzlencesi Hazırlama: Öğretim Elemanları İçin Öneriler
Makale Alternatif Dilde Başlık: Preparing a Course Syllabus to Improve Teaching in Higher Education: Suggestions for Faculty Members
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Türkiye’de pek çok yükseköğretim kurumu, öğrencilere sundukları eğitimin ve hizmetlerin kalitesini artırmak için kayda değer bir çaba içerisindedir. Bu kapsamda, bazı üniversiteler eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili tüm kurumu etkileyecek düzeyde kararlar alırlar ve değişiklikler yaparlar. Ayrıca, eğitimin ve öğretimin etkililiğinin üniversitede öğrenci başarısına etki eden önemli faktörlerden birisi olduğu gerçeğinden hareketle, öğretim elemanlarından da öğretimin ve derslerinin kalitesini artırmaları beklenir. Derslerde ders izlencesi kullanmak kaliteyi artırmanın yollarından birisidir. Kısaca ders ile ilgili öğretmen ve öğrenci arasındaki anlaşma olarak tanımlanan ders izlencesi, öğrencilere dersin amaçlarından derste kullanılacak kaynaklara kadar ders ile ilgili önemli bilgileri yazılı olarak aktarır. Akademik dönem başında her bir derste öğrencilere verilen ders izlenceleri sadece öğrencilere bilgi sağlamakla kalmaz; aynı zamanda onların öğrenmelerini teşvik etmede önemli bir rol oynar. Bu kapsamda, bu makale öğretim elemanlarına ders izlencesinin amacı, önemi ve boyutları ile ilgili bilgiler sunmanın yanı sıra ders izlencesi hazırlama konusunda yol gösterici fikirler sunmayı amaçlar. Bu çalışmada, literatürde yer alan önemli kaynaklar ve üniversitelerde bulunan öğretme ve öğrenme merkezlerinin konuyla ilgili sağladıkları bilgiler taranarak derlenmiştir. Ayrıca, Türkiye ve dünyada farklı yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanları tarafından kullanılan toplam 28 ders izlencesi incelendi.
Alternatif Dilde Özet: Many higher education institutions in Turkey are putting noteworthy efforts to improve the quality of the education and the services they provide to students. As part of these efforts, some of the universities are making decisions and changes which affect the whole educational and instructional activities. Since it is an accepted reality that the effectiveness of education is one of the major influences on students’ success at university, faculty members are also expected to do their best to increase the quality of their instruction and courses. Using a course syllabus is regarded as one of these ways. Defined briefly as a contract between instructor and students about a course, course syllabus provides the students with written information with regards to certain components of a course -from its objectives to the resources to be used. A course syllabus, given at the very beginning of a semester, not only serves to communicate necessary information about courses to students but also plays an important role in stimulating their learning. Within this respect, this paper aims to inform readers about course syllabus (its purpose, importance and components) and to serve as a practical guide for preparing an effective course syllabus. The study comprises a review and analysis of the existing literature and the sources provided by the teaching and learning centers of higher education institutions. Additionally, a total of 28 course syllabi from different higher education institutions all around the world were also examined.

PDF Formatında İndir

Download PDF