image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2017/7
Sayı: 3
Makale Başlık: Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Kampüs Teknolojileri ile İlgili Memnuniyetlerinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: An Investigation of Students’ Satisfaction Levels Regarding Campus Technologies in Turkish Universities
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı kuruluş tarihlerine göre Türkiye’de köklü (n=109), genç (n=352) ve yeni kurulmuş (n=108) olan üç üniversitedeki toplam 569 lisans öğrencisinin üniversitelerinin sunduğu a) öğrenme amaçlı teknoloji destek ve hizmetlerinden, b) İdari amaçlı teknolojinin kullanımlarından ve c) genel olarak üniversitelerde kullanılan teknoloji ile ilgili deneyimlerinden memnuniyetleri incelenmektir. Araştırmacılar tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Öğrencilerin Teknoloji Beklentileri ve Deneyimleri” anketi veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, katılımcıların sunulan teknolojilerden genel olarak orta düzeyde memnun olduklarını, ancak beklentilerini karşılamadıklarını göstermiştir. Ayrıca, köklü üniversiteler ile eski-yeni üniversitelerin öğrencilerinin arasında teknoloji desteği ve verilen hizmetlerden memnuniyet bakımından anlamlı fark bulunmuştur. Çalışma, üniversitelerin sundukları teknolojik destek ve hizmetlerinde yol gösterici bir nitelik taşımaktadır.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to investigate the extent to which a total of 569 undergraduate students from a rooted (n=109), young (n= 352) or brand-new (n=108) called Turkish university according to their years of foundation are satisfied with a) the technology support and services provided by the universities for learning purposes, b) the use of technology for administrative purposes and c) their overall experiences with the technology used at universities. The “Technology Expectations and Experiences of Students” questionnaire, which was adapted to Turkish by researchers, was used as the data collection tool. The findings showed that the participants were moderately satisfied with the offered campus technologies but their expectations were not met overall. In addition, a significant difference was found in terms of student satisfaction with technology support and the offered services between the students of well-established universities and those of old-brand new universities. The study can be valuable in guiding universities in terms of the technological support and services they provide to their students.

PDF Formatında İndir

Download PDF