image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2017/7
Sayı: 3
Makale Başlık: Yükseköğretimde Kariyer Merkezlerinin İncelenmesi: İstanbul İli Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Examination of Career Centers in Higher Education: Istanbul Province Case
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Pek çok üniversite öğrencisi kariyer konusunda sorun yaşamakta ve bu sorunları çözmek amacıyla kariyer psikolojik danışmanlığı gibi profesyonel yardıma ihtiyaç duymaktadır. Öğrencilerin kariyer konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üniversitelerde kariyer merkezleri hizmet vermektedir. Bu araştırmanın amacı üniversitelerin kariyer merkezlerinin yapısı, işlevleri, sunduğu hizmetler, öğrencilerin bu merkezlere başvurma nedenleri, kariyer merkezlerinin güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri bakımından incelemektir. Bu doğrultuda araştırmacılar tarafından oluşturulan Kariyer Merkezi Anketi ile İstanbul’daki dördü devlet ve yedisi vakıf üniversitesi olmak üzere 11 üniversitenin kariyer merkezinden veri toplanmıştır. Bulgular doğrultusunda yükseköğretimde yararlanılabilecek kariyer merkezi modeli için öneriler sunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Many university students have problems in their careers and need professional help to solve these problems. Career centers are available at universities to meet the career needs of students. This study aims to examine reasons for students to apply and the constructions, functions, services, the strengths and weaknesses of career centers in universities. Data were gathered from career counseling centers of four public and seven private universities in Istanbul using Career Center Survey developed by researchers. In the light of findings, suggestions have been offered for career center model for higher education in Turkey.

PDF Formatında İndir

Download PDF