image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2017/7
Sayı: 3
Makale Başlık: Gazi Üniversitesi Öğretim Üyelerine Yönelik Amerika Birleşik Devletleri Dil Eğitim Programının Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Evaluation of United States English Language Program for Faculty Members in Gazi University
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, programa dâhil olan öğretim üyelerinin bakış açısından Gazi Üniversitesi’nde yürütülmekte olan Amerika Birleşik Devletleri dil eğitimi programını değerlendirmek, mümkünse daha iyi uygulanabilir olması için varsa sorunları tespit etmek ve önerilerde bulunmaktır. Bu amaçla nitel araştırma desenlerinden örnek olay çalışması kullanılmış, veri toplama tekniği olarak da görüşme tekniğinden faydalanılmıştır. Görüşme soruları araştırmacılar tarafından hazırlanmış, uzman görüşleri ile geçerliği ve güvenirliği sağlanmıştır. Program kapsamında dört farklı üniversiteye giden her unvandan 12 öğretim üyesi ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerden elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: Öğretim üyelerinin tamamı genel olarak bu programa katılmaktan memnundur. Ancak programda en çok sorun olarak görülen yönler; (1) eğitim alınan üniversitelerde alan karşılığı olmaması, (2) sürenin yetersiz olması, (3) dil eğitimcilerin yeterli kalitede olmaması, (4) öğretim üyelerinin Türk meslektaşlarıyla çok fazla zaman harcaması, bu durumun da İngilizce pratik yapma olanağını kısıtlamasıdır. Program ile ilgili en çok önerilenler ise; (1) sadece yardımcı doçentlerin dil eğitimine gönderilmesi, (2) doçentlerin, profesörlerin ve daha önce uzun dönemli yurt dışı deneyimi olanların yurt dışına bilimsel araştırma, kültür edinme gibi amaçlarla gönderilmesi, (3) sürenin amaca göre ayarlanması, ancak dil eğitiminin en az altı ay tutulması, (4) alan karşılıklarının olup olmamasına dikkat edilmesi ve (5) daha kaliteli dil eğitim programları hazırlanmasıdır.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this research is to evaluate United States language education program which is carried out at Gazi University from the included faculty members’ point of view, to determine existing problems and to propose suggestions for better implementation of the program if possible. For this purpose, the case study design which is one of the qualitative research designs was implemented, and the interview technique was used as a data collection technique. The interview questions were prepared by the researchers; the validity and the reliability were ensured by the expert opinions. The interviews were conducted with 12 faculty members from each academic position, who have been in 4 different universities as a part of the program. The results obtained can be summarized as such: all faculty members are generally pleased to attend to the program. However, the aspects which are seen as problems are identified as such; (1) departmental inequivalence at the correspondent university, (2) limited duration of the program, (3) lack of quality in the educational staff of the program, (4) spending too much time with Turkish colleagues which restricts practice of English. Most suggestions proposed by the faculty members are identified as such; (1) only assistant professors should be sent abroad for the language education, (2) associate professors, professors and the ones who have long term abroad experiences should be sent for the purposes such as scientific research, acculturation, etc., (3) the duration should be arranged according to the purposes but the duration of the language education should be arranged at least six months, (4) the universities should be carefully examined to have departmental equivalences, and (5) the language education programs should be prepared with higher quality.

PDF Formatında İndir

Download PDF