image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2017/7
Sayı: 3
Makale Başlık: Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim Uygulamalarının İncelenmesi: Türkiye Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Analysis of Distance Education Practices in Higher Education: The Example of Turkey
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2020
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Bu çalışma 2010 yılından 2016 yılına kadar, Türkiye yükseköğretiminde uzaktan eğitim çalışmalarının sayısal veriler ışığında incelenmesini amaçlamaktadır. 2010 ile 2016 yılları arasındaki yükseköğretimdeki öğrenci sayıları, uzaktan eğitim veren ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarına yerleşen öğrenci sayıları ve mevcut program sayılarının dağılımları incelenmiştir. Ön lisans ve lisans seviyesinde 2010- 2015 arası uzaktan eğitimde öğrenim gören öğrenci sayılarına ulaşılabilirken, yüksek lisans seviyesinde sadece 2014-2015 ve 2015-2016 eğitim-öğretim dönemlerindeki program ve öğrenci sayılarına ulaşılabilmiştir. Ayrıca çalışmada genel ve programlara yerleşen öğrenci sayılarının yıllara göre değişimleri de incelenmiştir. Yapılan çalışma durum çalışması olduğundan mevcut durumu boylamsal olarak ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, yeni açılması düşünülen uzaktan eğitim programlarının yapılandırılması çalışmalarında katkısı olabileceği düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: This study aims to investigate distance education implementations in higher education of Turkey from 2010 to 2016 by numeric data. For this purpose, the numbers and distribution of students at vocational schools, undergraduate and graduate level programs being executed totally in distance education method were analyzed. While it was possible to reach to the numbers of distant students at vocational schools and undergraduate levels between 2010 and 2015, only 2014-2015 and 2015-2016 years’ data were been able to obtained at graduate level. Moreover, the change in the numbers of distant students by years was investigated. Hence it is a case study, it portrays the existing situation longitudinally. In this context, it is believed that the study will contribute to the actions targeting to open new distance education programs.

PDF Formatında İndir

Download PDF